Trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động - Đào Tạo Kế Toán

Trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Trường hợp được hưởng chế độ tai nạn lao động

 Căn cứ vào Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động , người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

Lưu ý: Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân:

- Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động;

- Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

- Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.