Đào tạo kế toán - Đào Tạo Kế Toán

Đào tạo kế toán - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3

Đào tạo kế toán

Kết thúc khoá học kế toán trưởng những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp do Học viện tài chính – Bộ Tài Chính và quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Chứng chỉ này là căn cứ để bổ nhiệm kế toán trưởng trong các doanh nghiệp

  • Kế toán tổng hợp

      Lớp học kế toán tổng hợp thực tế tại trung tâm, sẽ dạy kê khai thuế, lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên phần mềm ...
  • Học kế toán trực tuyến

     Học kế toán online là hình thức học trực tuyến mà bạn sẽ được học các khoá kế toán tại 1 khung giờ nhất định thông qua ...
  • Phần mềm kế toán

    Đối với trình độ phát triển của công nghệ hiện nay nói chung, và tư duy nâng cao của doanh nghiệp nói riêng, hiện giờ ...