Dịch vụ kế toán - Đào Tạo Kế Toán

Dịch vụ kế toán - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3

Dịch vụ kế toán

Dịch Vụ Kế Toán (Báo Cáo Thuế) Trọn Gói - Từ 450.000đ/tháng

Hơn 20 năm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) trọn gói và hơn 5000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi VAFT đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 450.000đ. Mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 kế toán viên phụ trách mảng thuế và tư vấn các vấn đề về kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Bảng báo giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói - Từ 450.000 đồng (*)

1. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Nam

Nhóm ngành thương mại

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.350.000 đồng/quý

1.350.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 46

3.600.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 61

4.200.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 76

4.800.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

5.400.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

6.300.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

7.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.100.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý - 3 tháng.

  

 

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Spa - Giáo dục
Khách sạn - Logistics

Tư vấn - dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.350.000 đồng/quý

1.350.000 đồng/quý

Dưới 10

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 16

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 31

3.000.000 đồng/quý

3.300.000 đồng/quý

Dưới 46

3.900.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 61

4.800.000 đồng/quý

5.100.000 đồng/quý

Dưới 76

5.400.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 91

6.000.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 121

7.200.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 181

9.000.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý - 3 tháng.

Nhóm ngành thi công xây dựng - trang trí nội thất - sản xuất - gia công - lắp đặt

Số hóa đơn

Thi công xây dựng
sản xuất - gia công

Trang trí nội thất - lắp đặt

Không có hóa đơn

2.100.000 đồng/quý

2.100.000 đồng/quý

Dưới 10

3.000.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 31

4.500.000 đồng/quý

4.200.000 đồng/quý

Dưới 46

5.700.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.200.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý - 3 tháng.

2. Bảng giá dịch vụ kế toán thuế tại miền Bắc và miền Trung

Nhóm ngành thương mại

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

2.700.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

3.300.000 đồng/quý

3.900.000 đồng/quý

Dưới 31

4.200.000 đồng/quý

4.800.000 đồng/quý

Dưới 46

4.800.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

5.400.000 đồng/quý

6.300.000 đồng/quý

Dưới 76

6.000.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 91

6.600.000 đồng/quý

7.500.000 đồng/quý

Dưới 121

7.500.000 đồng/quý

8.400.000 đồng/quý

Dưới 151

8.100.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Dưới 181

8.700.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý - 3 tháng.

 

Nhóm ngành tư vấn dịch vụ

Số hóa đơn

Dịch vụ ăn uống

Tư vấn - dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.800.000 đồng/quý

1.800.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

2.700.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.400.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.000.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

6.600.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

7.200.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

7.800.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

8.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

9.600.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng/hóa đơn

Phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý - 3 tháng. 
 

Nhóm ngành thi công xây dựng - trang trí nội thất - sản xuất - gia công - lắp đặt

Số hóa đơn

Thi công xây dựng - sản xuất
(bao gồm sản xuất phần mềm)

Trang trí nội thất
Lắp đặt - gia công

Không có hóa đơn

2.400.000 đồng/quý

2.400.000 đồng/quý

Dưới 10

3.600.000 đồng/quý

3.000.000 đồng/quý

Dưới 16

4.200.000 đồng/quý

3.600.000 đồng/quý

Dưới 31

5.100.000 đồng/quý

4.500.000 đồng/quý

Dưới 46

6.300.000 đồng/quý

5.700.000 đồng/quý

Dưới 61

7.500.000 đồng/quý

6.900.000 đồng/quý

Dưới 76

8.400.000 đồng/quý

8.100.000 đồng/quý

Dưới 91

9.600.000 đồng/quý

9.300.000 đồng/quý

Dưới 121

10.800.000 đồng/quý

10.500.000 đồng/quý

Dưới 151

12.000.000 đồng/quý

11.700.000 đồng/quý

Dưới 181

13.200.000 đồng/quý

12.900.000 đồng/quý

Từ 181 trở lên

Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý - 3 tháng.

Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Kế toán VAFT có mặt”, chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất. 

Dưới đây là những việc mà VAFT sẽ thay bạn thực hiện. Đồng thời, VAFT sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về tất cả hồ sơ mà VAFT thực hiện. 

NHIỆM VỤ CỦA VAFT KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN (DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ)

 1. Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý;
 2. Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc;
 4. Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
 5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN;
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định;
 7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể:
  - Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;
  - Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả;
  - Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;
  - Lập sổ cái các tài khoản;
  - Lập sổ nhật ký chung;
  - Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.
 8. Lập báo cáo tài chính cuối năm.

KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP GÌ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN - BÁO CÁO THUẾ

Bạn chỉ cần cung cấp cho VAFT, 2 thông tin đơn giản như sau:

 1. Hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 2. Thiết bị chữ ký số để VAFT nộp báo báo thuế qua mạng.

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA VAFT KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành dịch vụ kế toán, VAFT hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng. 

Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán, VAFT luôn cam kết 8 chỉ mục quan trọng sau:

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau:  
  - Sắp xếp, phân loại chứng từ;
  - Lập và bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 2. Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán;
 3. Chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế toán VAFT thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật);
 4. Chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu về số liệu kế toán do VAFT thực hiện;
 5. Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Kế toán VAFT;
 6. Định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Kế toán VAFT sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để nhận chứng từ. Vậy nên, khách hàng không phải mất thời gian di chuyển và chi phí chuyển phát nhanh. 
 7. Khách hàng có thể chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi Kế toán VAFT sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn cho cơ quan thuế;
 8. Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ - TRỌN GÓI TỪ 1.000.000 ĐỒNG/DỊCH VỤ

Ngoài dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp thì Kế toán VAFT còn cung cấp dịch vụ kế toán nội bộ - chuyên xử lý và chịu trách nhiệm các nghiệp vụ kế toán nội bộ của doanh nghiệp, cụ thể:

 1. Dịch vụ kế toán tính tiền lương: 
  1. Cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp sử dụng lao động Việt Nam và nước ngoài;
  2. Chịu trách nhiệm hoàn thành các nghiệp vụ kế toán tiền lương như xây dựng quy chế tính lương, thưởng, phúc lợi…;
  3. Chịu trách nhiệm các vấn đề thuộc về BHXH cho người lao động cũng như mã số thuế lao động (đăng ký MST, đăng ký người phụ thuộc…).
 2. Dịch vụ kế toán bán hàng: 
  1. Miễn phí tư vấn thuế suất thuế GTGT;
  2. Chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ, theo dõi đơn hàng cùng các chứng từ liên quan;
 3. Dịch vụ kế toán kho (còn gọi là kế toán thu mua hàng hóa) 
  1. Miễn phí tư vấn cách xử lý tồn kho quá nhiều (tồn kho ảo);
  2. Miễn phí tư vấn cách trì hoãn các nghĩa vụ nộp thuế GTGT…
 4. Dịch vụ kế toán công nợ: 
  1. Miễn phí dịch vụ kế toán thu chi (kế toán thanh toán);
  2. Theo dõi và xử lý các chứng từ, hóa đơn liên quan đến công nợ phải thu, công nợ phải trả… 

>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ kế toán nội bộ doanh nghiệp trọn gói.

Với kinh nghiệm trong ngành cùng đội ngũ chuyên viên giỏi nghề, cứng nghề thì VAFT hiện đang là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuê ngoài được khách hàng nhắc đến với “3 nhất”:

 • Giá trọn gói tốt nhất thị trường;
 • Thời gian hoàn thành dịch vụ nhanh nhất;
 • Các dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp đa dạng nhất.

Vậy nên, doanh nghiệp khi cần tìm hiểu bất cứ dịch vụ kế toán thuế nói chung nào tại VAFT, đừng ngại liên hệ với VAFT theo số hotline để được hỗ trợ giải đáp hoặc tham khảo một số bài viết cùng chủ đề sau đây:

>> Dịch vụ làm sổ sách kế toán;

>> Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng;

>> Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân;

>> Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm;

>> Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm.

 

10 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA VAFT

1. Công ty không xuất hoá đơn có phải nộp báo cáo thuế không?

Có. Theo quy định, dù không xuất hoá đơn hay không có hoá đơn đầu vào thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế hàng quý và báo cáo tài chính cuối năm.


2. Tôi có thể gọi VAFT khi tôi gặp các vấn đề không hiểu về thuế và hóa đơn không?

Có. Ngay sau khi ký hợp đồng, chuyên viên kế toán của VAFT sẽ lập tức theo dõi và xử lý hồ sơ của công ty bạn. 
Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chuyên viên kế toán sẽ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thuế và hóa đơn để doanh nghiệp vừa có thể tối ưu thuế, vừa đảm bảo sổ sách kế toán luôn đúng theo quy định hiện hành.


3. VAFT có chịu trách nhiệm nếu làm sai báo cáo của tôi?

Có. Kế toán VAFT sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu báo cáo thuế, báo cáo tài chính của khách hàng bị sai do lỗi của Kế toán VAFT.


4. Số hóa đơn trong bảng giá là tính hóa đơn đầu ra hay cả hóa đơn đầu ra và đầu vào?

Số hóa đơn trong bảng phí dịch vụ kế toán bao gồm hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào.


5. Phí dịch vụ kế toán trọn của VAFT có bao gồm phí dịch vụ báo cáo cuối năm?

Có. Phí dịch vụ trên đã bao gồm báo cáo cuối năm (hay còn gọi là báo cáo tài chính), nghĩa là sử dụng dịch vụ kế toán của VAFT bạn không phải trả thêm phí làm báo cáo tài chính cuối năm như các đơn vị khác.


6. Ngoài phí dịch vụ trong hợp đồng, tôi có trả thêm phí gì khác không?

Không. Phí dịch vụ trong hợp đồng là chi phí trọn gói. VAFT cam kết không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác - điều này được cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ kế toán.


7. VAFT có thay đổi nhân viên kế toán phụ trách công ty tôi không?

Không. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Kế toán VAFT không thay đổi chuyên viên phụ trách kế toán doanh nghiệp của bạn. 
Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng từ chuyên viên như: thuyên chuyển công tác hoặc không còn làm việc tại Kế toán VAFT… Tuy nhiên, Kế toán VAFT cam kết sẽ không gây ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo, kê khai thuế của doanh nghiệp bạn.


8. Tôi có phải mua phần mềm kế toán?

Không. VAFT đã mua trọn gói quyền sử dụng phần mềm kế toán Misa và bạn không phải trả chi phí này cho VAFT hay Misa.


9. Hóa đơn, chứng từ tôi đưa cho VAFT bằng cách nào?

Bộ phận giao nhận của VAFT sẽ lấy hoá đơn, chứng từ trực tiếp tại địa chỉ của bạn.


10. VAFT có chi nhánh ở những tỉnh thành nào?

Hiện tại Kế toán VAFT có 10 chi nhánh tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM, Bắc Ninh, Cần Thơ.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ VAFT VIETNAM 

TP.HCM: 

Cơ sở 1: Lầu 7 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

ĐT: ‎0909027266 / 0931444876

Cơ sở 2: Số 78/1 Tôn Thất Thuyết, P16,Q4, HCM

ĐT: ‎ 0931444876 / 0909027266

Hà Nội:

Cơ sở 1: Tầng 4, số 98 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (gần Ngã Tư Sở)

ĐT: 0931444876

Cơ sở 2: P. 2206, Tầng 22, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học, Q.Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0906581808