Kế toán trưởng - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán trưởng - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3

Kế toán trưởng

 Kế toán không Chỉ đơn thuần Là ghi Chép sổ Sách, Toàn bộ Câu chuyện Kinh doanh và những Bí mật của Công ty đều có thể Tìm thấy Được ở Bộ phận Kế toán. Không giống như những lớp đào tạo kế toán trưởng lấy chứng chỉ. Ở đây chúng tôi không coi trọng việc học chỉ để lấy chứng chỉ. Tôi cũng không thích những file excel, template, quy trình có sẵn được chia sẻ tràn lan trên mạng và những file data dữ liệu hằng ngàn con số được chất đầy qua năm tháng. Phương pháp giảng dạy của trung tâm kế toán VAFT được đúc kết qua thời gian thực tế làm kế toán trưởng và giảng dạy.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Nhắc tới các khóa học về kế toán trưởng hiện nay, đa phần các trung tâm chỉ dạy lý thuyết trong sách vở chỉ để thi lấy chứng chỉ.

Tuy nhiên ở VAFT, chúng tôi thấy rằng: Đi học kế toán trưởng là phải học được tư duy quản trị, bao quát. Phải học được từ những chuyên gia trong nghề, giàu tính thực tế để áp dụng được vào công việc, đừng chỉ học lý thuyết suông!

Mục tiêu 1

Trở thành một kế toán trưởng mà mọi doanh nghiệp khao khát. Kế toán phải có giá trị, giá trị là điểm tựa để được coi trọng.

Mục tiêu 2

Sở hữu tư duy quản trị được truyền đạt bởi chính các chuyên gia trong nghề, là nền tảng giúp bạn thăng tiến trong công việc.

Mục tiêu 3

Kỹ năng trong việc kiểm soát, tư vấn quản trị cho doanh nghiệp dựa trên số liệu kế toán

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Học cùng chuyên gia đầu ngành

Là những chuyên gia có kiến thức sắc bén, có kinh nghiệm lâu năm, nắm giữ các vị trí cao, CFO, Giám đốc các Công ty và tận tâm với học viên

Giáo trình thực tế theo từng nhóm ngành

Được chia sẻ trực tiếp bởi các giảng viên với các tình huống thực tế đã gặp phải, những bí quyết nghề nghiệp, không chỉ là lý thuyết suông

TƯ VẤN KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

‎0909027266 

Nội dung khóa học

1: Phân tích báo cáo tài chính & phát hiện giang lận

Buổi 1: PHÁT HIỆN GIA LẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

– Các nhân tối ảnh hưởng đến sai sót.

– Các hình thức biểu hiện gian lận trên BCTC

– Các phương pháp & Thủ thuật gian lận trên báo cáo tài chính

– Đánh giá các yếu tố dẫn đến rủi ro gian lận trên báo cáo tài chính.

Buổi 2: PHÂN TÍCH GIAN LẬN DỰA TRÊN BÁO CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC NIÊM YẾT

– Ứng dụng thực tế các phương pháp gian lận vào báo cáo tài chính

– Phân tích các giao dịch liên kết, giao dịch ảo, giao dịch chứng từ trên thuyết minh báo cáo

– Phân tích các chỉ tiêu tài chính/nguồn vốn/ lợi nhuận và các chỉ tiêu nhạy cảm mà KTT hay sử dụng để làm đẹp báo cáo tài chính

– Phân tích mối quan hệ giữa các báo cáo để nhìn nhận được sự gian lận trắng trợn mà các công ty lớn hay sử dụng

Buổi 3: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BÓC TÁCH GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

– Thực hành bài tập phân tích báo cáo tài chính để phát hiện gian lận

– Thực hành một số tình huống ứng dụng được ngay vào doanh nghiệp của bạn

2: Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị & kế hoạch ngân sách trong doanh nghiệp 

Buổi 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP

– Quy trình xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

– Tổ chức bộ máy, công cụ thực hiện xây dựng hệ thống báo cáo quản trị

– Xác định mục đích xây dựng BCQT của từng học viên để chuẩn bị triển khai trong khóa học

Buổi 2: QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG

– Các đặc trưng trong giá thành của doanh nghiệp sản xuất

– Các vấn đề khó khăn trong việc xây dựng giá thành.

– Thảo luận thực tiễn công tác tính giá thành tại doanh nghiệp mẫu và đối với doanh nghiệp các học viên

– Làm bài tập doanh nghiệp mẫu

– Các báo cáo quản trị đối với hoạt động sản xuất

Buổi 3: QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG

– Yêu cầu và thực tiễn việc đánh giá hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng tài sản.

– Hướng dẫn các phương pháp, các thức xác định hiệu quả tài sản, dự án.

– Bài tập thực hành đánh giá tài sản

Buổi 4: QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

– Các đặc trưng trong giá thành của sản phẩm bất động sản.

– Thảo luận thực tiễn công tác tính giá thành tại doanh nghiệp mẫu và đối với doanh nghiệp các học viên

– Các báo cáo quản trị đối với sản phẩm bất động sản (báo cáo tiến độ, dòng tiền).

BUỔI 5: QUẢN TRỊ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

– Giới thiệu các phương án định giá hoạt động kinh doanh.

– Nội dung các phương pháp định giá cơ bản.

– Hướng dẫn xác định giá trị bất động sản.

– Làm bài tập.

BUỔI 5 – 8: LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

– Giới thiệu các loại báo cáo phân tích hiệu quả, tình hình hoạt động kinh doanh (áp dụng chung cho DNSX và thương mại)

– Hướng dẫn lập báo cáo phân tích về hiệu quả kinh doanh theo thị trường, khách hàng, sản phẩm.

– Hướng dẫn về đọc các báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh và bán hàng.

BUỔI 9: QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

– Giới thiệu các loại báo cáo phân tích hiệu quả, tình hình hoạt động kinh doanh (áp dụng chung cho DNSX và thương mại)

– Hướng dẫn lập báo cáo phân tích về hiệu quả kinh doanh theo thị trường, khách hàng, sản phẩm,..

– Hướng dẫn về đọc các báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh và bán hàng

BUỔI 10: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP & BÀI TẬP THỰC HÀNH NGÂN SÁCH

– Phương pháp lập ngân sách công ty dịch vụ, thương mại, sản xuất.

– Thực hành bài tập lập ngân sách

BÀI 11: ĐÁNH GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH NGÂN SÁCH

– Các kịch bản ngân sách và ngân sách linh hoạt

– Lập và thẩm định ngân sách hoạt động, ngân sách tài chính.

– Bài tập thực hành

3: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính

Mục tiêu phân tích

Phương pháp phân tích

Tài liệu phân tích, nội dung thể hiện và mối liên kết giữa các tài liệu phân tích (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC)

Hướng dẫn phân tích cơ cấu tài chính (Quy trình phân tích và các nội dung cần phân tích: Cơ cấu vốn – tài sản, khả năng thanh toán, dòng tiền ra vào, hiệu suất hoạt động, tốc độ tăng trưởng,.. ), nhận định rủi ro tài chính thông qua BCTC.

Quản trị rủi ro trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đánh giá các yếu tố rủi ro tác động đến quản trị tài chính doanh nghiệp

Các tín hiệu báo động về tài chính

Chiến lược đảm bảo quản trị tài chính doanh nghiệp

TƯ VẤN KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

‎0909027266 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Kế toán tổng hợp/Kế toán viên – Là những người đang làm kế toán và có mục tiêu trở thành một kế toán trưởng trong tương lai. Khóa học này sẽ cung cấp những bài học, phương pháp tư duy theo một lộ trình cụ thể rõ ràng nhằm giúp bạn sớm đạt được mục tiêu của mình

Kế toán trưởng – Là các kế toán trưởng ở các doanh nghiệp SMEs nhưng còn thiếu kỹ năng, tư duy của một người quản trị. Khóa học này sẽ bổ sung cho các bạn những mảnh ghép còn thiếu đó để làm việc hiệu nhất

Kiểm toán viên, kiểm soát nội bộ… – Là những người làm trong ngành kiểm toán, tài chính… nhưng có đam mê về kế toán quản trị và muốn chuyển sang làm kế toán trưởng. Các giảng viên là các giám đốc tài chính trong khóa học sẽ giúp bạn đạt được mục đích

khóa học kế toán xây dựng

Xem thêm kháo học kế toán xây dựng tại trung tâm kế toán Vaft

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ VAFT VIETNAM

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1: 

Lầu 6 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

(Ngay Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài tiếng nói nhân dân Tp.HCM VOH)

Mobile phone0909027266/0904100123

Cơ sở 2: 

78/1 Tôn Thất Thuyết, P.16, Quận 4, TP.HCM

Mobile phone0931444876/0904100123

TẠI HÀ NỘI

Cơ sở 1: 

Tầng 4, số 98 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (gần Ngã Tư Sở)
Mobile phone: 0983131808

Cơ sở 2: 

P. 2206, Tầng 22, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học, Q.Hà Đông, Hà Nội (Gần số 12 Đường Quang Trung)
Mobile phone: 0906581808