Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu - Đào Tạo Kế Toán

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu

 Đối tượng học lớp kế toán cho người mới bắt đầu?

- Những bạn chưa biết gì về kế toán (chưa học kế toán bao giờ, trái ngành), các bạn học ngành khác muốn chuyển sang làm kế toán.

- Các bạn đã học kế toán nhưng quên hết (mất gốc).

- Các nhà quản lý muốn quản lý tốt bộ máy kế toán của Doanh nghiệp.

Trình tự khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

Bước 1: Học nguyên lý kế toán để xây nền móng kế toán thật chắc

Bước 2: Tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hành, với mục tiêu lên được báo cáo tài chính và báo cáo thuế, báo cáo quản trị trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Bước 3: Học kế toán tổng hợp thực hành nâng cao để lên được báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị trong doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, xây lắp.

Bước 4: Học thêm các khóa học phân tích tài chính, kế toán thuế chuyên sâu để nâng cao các kỹ năng chuyên môn khác.

Bước 5: Học khóa học chứng chỉ kế toán trưởng, khóa học ôn thi chứng chỉ kế toán viên để bổ sung những chứng chỉ kế toán cần có đối với mỗi kế toán

Nội dung khóa học lớp kế toán cho người mới bắt đầu

I. Nguyên lý kế toán học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì

Tại sao với những người mới bắt đầu tìm hiểu về kế toán thì cần học nguyên lý kế toán trước.

1. Lợi ích của học nguyên lý học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì

- Vì nguyên lý kế toán là nền tảng căn bản cho các bạn đi tiếp các công việc phía sau này.

- Nó là chia khóa ban đầu để mở đầu cho một người mới bắt đầu tìm hiểu về kế toán.

- Giúp nắm bắt được hệ thống tài khoản, nguyên tắc hạch toán, cũng như các khái niệm ban đầu như: Thế nào là tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu….

2. Các nội dung về học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì 

2.1. Hướng dẫn chung – nguyên lý kế toán

- Các khái niệm chung cần biết về kế toán, giới thiệu về hệ thống tài khoản theo thông tư 200 và Thông tư 133

- Kết cấu các loại tài khoản

- Hệ thống sổ sách chứng từ

- Hệ thống các báo cáo bao gồm những loại sổ nào

- Cách hạch toán định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2.2. Kế toán mua hàng học kế toán cho người mới bắt đầu

- Mua hàng hóa, nguyên vật liệu

2.3. Kế toán bán hàng học kế toán cho người mới bắt đầu

- Bán hàng hóa, bán thành phẩm, xuất bán các công trình

- Các khoản giảm trừ doanh thu: Giảm giá, chiết khấu…

2.4. Kế toán chi phí học kế toán cho người mới bắt đầu

- Hạch toán về tài sản cố đinh. Khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí doanh nghiệp. Thanh lý tài sản cố định.

- Hạch toán và phân bổ công cụ dụng cụ tính vào chi phí sao cho hợp lý. Cách định khoản. Chi phí trả trước

- Hạch toán về phần lương cho các bộ phận.

- Hướng dẫn cụ thể hạch toán các nội dung lương và BHXH

2.4. Kết chuyển lãi lỗ học kế toán cho người mới bắt đầu

- Các bút toán kết chuyển doanh thu, giảm trừ doanh thu, giá vốn, các loại chi phí….

- Ôn luyện trắc nghiệm các câu hỏi liên quan các chương mà bạn đã được học

II. Khóa lập báo cáo tài chính, in sổ sách kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì

Sau khi học nguyên lý kế toán xong. Lúc này các bạn sẽ được xem luôn 1 bộ hồ sơ.

Bộ chứng từ mà trung tâm Kế Toán Vaft xây dựng bao gồm đầy đủ các phân hệ từ đơn giản đến phức tạp. Cụ thế với ba nội dung chính:

1. Đối với số dư đầu kỳ học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì 

- Khai báo các danh mục, cách khai báo logic dễ quản lý

- Khai báo liên quan các vấn đề đầu kỳ như: Báo cáo tồn kho hàng hóa, Báo cáo công nợ phải thu, phải trả

- Khai báo số dư đầu kỳ

- Cách xem nhanh để biết BC đã được khai đúng và cách sửa

2. Đối với Phát sinh trong kỳ học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì 

- Hóa đơn mua hàng hóa

- Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ

- Hóa đơn mua công cụ dụng cụ, cách ghi tăng và phân bổ công cụ dụng cụ

- Hóa đơn mua tài sản cố định, cách ghi tăng và khấu hao tài sản cố định theo phụ lục 1 thông tư 45/2015/TT-BTC.

- Hóa đơn thanh lý tài sản cố định và các vấn đề liên quan đến phân hệ này.

- Hóa đơn hàng bán bị trả lại, hàng mua trả lại hàng

- Các hóa đơn chi phí dịch vụ như tiền điện,nước, ….

- Các hóa đơn chi phí thuê văn phòng hạch toán và cách phân bổ dàn trải chi phí

- Và rất nhiều nội dung khác liên quan

3. Đối với số dư cuối kỳ học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì

3.1 Cân đối các chỉ tiêu học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì 

Sau khi nhập liệu các phân hệ. Thì các bạn cần biết cân đối hàng tháng, quý. Các chỉ tiêu liên quan và cách sửa trước khi lên báo cáo tài chính bao gồm:

- Cân đối chỉ tiêu hàng tồn kho

- Cân đối công nợ phải thu, công nợ phải trả và xử lý các vấn đề công nợ.

- Cân đối các chỉ tiêu về công cụ dụng cụ, Cách xem bảng phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng và cuối kỳ

- Cân đối chỉ tiêu về tài sản cố định, cách xem bảng trích khấu hao tài sản cố định hàng thàng và cuối kỳ

- Cân đối chỉ tiêu doanh thu so với việc khai báo thuế

- Cân đối chỉ tiêu giá vốn so với doanh thu

- Cách xác định các bút toán kết chuyển

3.2. Phương pháp lập báo cáo tài chính học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì

- Căn cứ trên bảng cân đối tài khoản nhặt các chỉ tiêu lên CĐKT, KQKD, LCTT, và thuyết minh BCTC

- Cuối cùng giáo viên hướng dẫn bạn về cách kiểm tra nhanh báo cáo tài chính

- Trao đổi một số kinh nghiệm cần cho việc quyết toán thuế với cơ quan thuế

4. In sổ sách kế toán học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì 

Tại sao các bạn cần phải học cách in sổ sách kế toán. Bởi vì nếu khi các bạn không in đầy đủ các loại sổ cũng như các báo cáo liên quan. Thì khi quyết toán chắc chắn sẽ kéo dài thời gian làm việc với cơ quan thuế. Do đó hàng năm sau khi nộp xong BCTC. Thì các bạn cần in các loại sổ sách để lưu trữ.

III. Khóa kê khai thuế học kế toán cho người mới bắt đầu chưa biết gì

Trung tâm Kế toán Vaft giải thích lý do tại sao sau khi học xong 2 khóa trên các bạn nên học khóa kê khai thuế. Để phục vụ tốt hơn cho công việc làm kế toán của mình.

Học kê khai thuế và hất dữ liệu HTKK từ trên phần mềm ra HTKK mà không cần phải nhập thủ công

Cách lập tình hình sử dụng hóa đơn:

- Cách tính thuế TNCN và lập tờ khai thuế TNCN.

- Cách tính thuế TNDN và các lưu ý về loại thuế này, cách quyết toán thuế TNDN cuối năm. So sánh thuế TNDN cuối năm so với việc nộp tiền thuế TNDN tạm tính ra sao?

- Học cách nộp các loại tờ khai qua mạng

Chi phí khóa học lớp kế toán cho người mới bắt đầu

Để biết thêm chi phí và các chương trình tại Trung Tâm Kế Toán Vaft. Bạn có thể liên hệ ngay HOTLINE: 0909.027.266 với trung tâm để được tư vấn báo giá

Lý do nên chọn Trung tâm kế Toán Vaft

Tầm nhìn

Là trung tâm đào tạo Kế toán, Thuế, Tài chính số 1 của cả nước, luôn tiên phong về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ, tiên phong về mạng lưới đào tạo và dịch vụ.

Và trong tầm nhìn tới năm 2020, VAFT chúng tôi mở rộng thành mạng lưới đào tạo với 100 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc, với hai phương thức : tập trung tại cơ sở (gặp mặt trực tiếp – truyền thống ) hoặc online

Sứ mệnh

Với mong muốn cháy bỏng là làm sao giúp bạn, giúp doanh nghiệp bạn giữ tiền và kinh doanh hiệu quả, tập thể VAFT chúng tôi muốn truyền lại cho các anh chị học viên là kế toán viên, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, các anh chị quản lý từ cấp trung tới tổng giám đốc những kiến thức, kỹ năng về kế toán, tài chính và thuế một cách cực kỳ đơn giản, cực kỳ hiệu quả bằng kinh nghiệm của 14 năm phát triển và thành công trên lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính của chúng tôi.

Chất lượng Đào tạo

– Chất lượng bài giảng: Được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giảng viên chất lượng, có kinh nghiệm làm kế toán trưởng trên 14 năm kinh nghiêm và hoạt động trong nhiều mô hình doanh nghiệp lớn nhỏ. Các bài giảng online được biên soạn rất thực tế, bài bản, dễ hiểu giúp học viên đạt hiệu quả cao sau khoá học không kém gì khoá học thực tế tại trung tâm

_ Ngoài các bài giảng thực tế, khoá học còn đem lại cho người học nhiều thông tin và kiến thức về những thay đổi, cập nhật mới nhất trong thông tư, nghị định. Bên cạnh đó, học viên sẽ có cơ hội được học nhiều nội dung đa dạng về các nghiệp vụ kế toán chuyên sâu, bao gồm nguyên lý kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán thực hành, kế toán thuế, phương pháp xử lý nghiệp vụ, hạch toán, lập báo thuế, lập báo cáo tài chính, tin học kế toán, cách sử dụng phần mềm kế toán như Misa, Excel. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu online

– Giảng viên khoá học: Các lớp học kế toán tổng hợp tại Kế toán VAFT đa số là do các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết.

Quan điểm đặt cao chất lượng khóa học lên hàng đầu, kết hợp với sự nhiệt tình, phương pháp giảng đâu chắc đấy đã giúp VAFT có được sự phản hồi rất tốt từ các học viên.

– Đào tạo đến khi thành thạo, hỗ trợ trọn đời sau khóa học, mọi vấn đề nghiệp vụ, những khó khăn trong công việc của học viên sẽ được đội ngũ giảng viên tại Trung tâm giải đáp, hỗ trợ trong và sau khóa học.

– Được chia sẻ nhiều mẫu biểu, phần mềm kế toán. Đặc biệt các học viên khi đăng ký khóa học kế toán ngắn ngay hôm nay sẽ được tặng khoá Nguyên lý kế toán và được tặng phần mềm Misa bản quyền đủ 13 phân hệ với giá trị trên 10 triệu đồng.

Mọi thắc mắc tới hệ thống VAFT của chúng tôi, tôi chịu trách nhiệm giải quyết ở mức cao nhất và luôn tâm niệm là lắng nghe và thoả mãn các yêu cầu của Anh/Chị .

Thông tin liên lạc của tôi

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ VAFT VIETNAM TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Lầu 6 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

(Ngay Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài tiếng nói nhân dân Tp.HCM VOH)

Mobile phone: ‎0909027266