Các loại kế toán và công việc của kế toán ra sao? - Đào Tạo Kế Toán

Các loại kế toán và công việc của kế toán ra sao? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Các loại kế toán và công việc của kế toán ra sao?

 I. Phân loại kế toán trong doanh nghiệp bạn cần biết

Có nhiều cách để phân loại kế toán. Tuỳ theo từng doanh nghiệp mà bố trí công việc cho kế toán viên. Việc chia ra các bộ phận kế toán chỉ mang tính chất phân công nhiệm vụ của các thành viên của bộ phận kế toán mà thôi.

Sau đây xin đưa ra một số phân loại kế toán trong doanh nghiệp bạn cần biết:

1.Theo phần hành

- Kế toán thanh toán

- Kế toán ngân hàng

- Kế toán công nợ

- Kế toán kho hàng (hàng hóa - giá thành)

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán doanh thu

- Kế toán thuế

- Kế toán phí

- Kế toán tổng hợp

2.Theo cách thức ghi chép

- Kế toán đơn

- Kế toán kép

3.Theo chức năng cung cấp thông tin 


Có nhiều cách/ tiêu chí phân loại kế toán trong doanh nghiệp

TƯ VẤN KHÓA HỌC KẾ TOÁN ONLINE VUI LÒNG LIÊN HỆ

‎0909027266 - ‎0909024266

Hiện nay, hình thức phân loại theo chức năng cung cấp thông tin là cách phân loại được sử dụng rộng rãi, phổ biến nhất vì mục đích của kế toán là cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm, ở các doanh nghiệp với các mục tiêu khác nhau.

Kế toán tài chính:

• Chủ yếu cung cấp thông tin bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính: cổ đông, cơ quan chức năng như thuế, thanh tra,…, các chủ nợ, ngân hàng

• Bao gồm: báo cáo thuế và báo cáo tài chính

Kế toán quản trị:

• Chủ yếu chỉ phục vụ bên trong nội bộ doanh nghiệp, cung cấp thông tin nhằm ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

• Cần ưu tiên tuân thủ quy chuẩn riêng của từng doanh nghiệp trước khi tuân thủ chặt chẽ theo luật

II.Công việc của kế toán

1. Công việc hàng ngày:

- Thu thập tất cả các hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh của doanh nghiệp;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn như: Tên công ty, Mã số thuế, địa chỉ, số tiền...

- Hạch toán và kiểm tra hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán;

- Sắp xếp, lưu giữ chứng từ một cách cẩn thận và khoa học

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc, kế toán trưởng...

2. Công việc phải làm hàng tháng:

- Lập tờ khai thuế GTGT theo tháng (DN kê khai theo tháng) và kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn nhận được của tháng đó trước khi nộp cơ quan thuế;

- Lập tờ khai thuế TNCN (DN kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải nộp);

- Lập tờ khai các loại thuế khác (Nếu có);

- Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC;

- Tính lương cho NLĐ và các khoản trích theo lương;

- Xuất kho, tính giá xuất kho và lập bảng tính giá thành;

- Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp, các khoản tạm ứng cho nhân viên;

- Nộp tiền BHXH và tiền thuế (Nếu có phát sinh);

- Lập Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính theo tháng (Ban Giám đốc yêu cầu);

3. Công việc phải làm hàng Quý:

- Lập tờ khai thuế GTGT theo Quý (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo Quý);

- Lập tờ khai thuế TNCN (Nếu DN kê khai theo quý và có phát sinh thuế TNCN phải nộp);

- Lập Báo cáo THSD hóa đơn;

- Tạm tính và nộp thuế TNDN và thuế TNCN (Nếu có phát sinh);

- Lập Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính theo Quý (Ban Giám đốc yêu cầu);

4. Công việc kế toán phải làm cuối năm

- Lập Báo cáo thuế cho tháng cuối năm hoặc Quý IV: Tờ khai thuế GTGT; Báo cáo tình hình sử dụng HD; Tờ khai thuế TNCN (Nếu có);

- Kiểm kê Quỹ, Hàng tồn kho và biên bản đối chiếu công nợ;

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN theo năm;

- Đối chiếu sổ sách và lập BCTC năm: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh; Cân đôi TK (DN dùng TT133/2016/TT-BTC) hoặc Lưu chuyển tiền tệ (DN dùng TT200/2014/TT-BTC);

- In sổ sách, chứng từ và trình ký;

- Nộp thuế TNDN và thuế TNCN (Nếu có phát sinh).

Để tìm hiểu hơn về các khóa học kế toán online, kế toán thuế, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp,… Vui lòng liên hệ thông tin dưới đây để được tư vấn hỗ trợ.

Trung Tâm Đào Tạo Dịch Vụ Kế Toán VAFT

TP.HCM: Lầu 7 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

Ngay Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài tiếng nói nhân dân
Tp.HCM VOH)

ĐT: ‎0909027266 - ‎0909024266

Hà Nội 1: Lầu 5, Số 14, Ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.‎3537880

ĐT: ‎0983 131 808/ ‎0906581808