Nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer - Đào Tạo Kế Toán

Nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer

 Ngày 15/5/2018, Tổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện thử (eTax), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu sử dụng chữ ký số mới của công ty Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM (NewTel-CA).

VAFT,  trân trọng cập nhật toàn văn Thông báo như sau:

Ngày 22/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 225/GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM (NewTel-CA). Giấy phép số 225/GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, giá trị đến hết ngày 25/10/2022.

Ngày 21/03/2018, Cục CNTT - Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2018/CV-NewTel ngày 07/03/2018 của công ty Cổ phần Viễn thông NEW-TELECOM (NewTel-CA) về việc xin tích hợp Chữ ký số vào giao dịch điện tử trong giao dịch Thuế điện tử.

Đáp ứng yêu cầu của Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp NewTel-CA trong việc Kê khai và Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của NewTel-CA.

Tổng cục Thuế thông báo để NNT đang sử dụng chữ ký số mới do NewTel-CA cung cấp được biết và thực hiện tải ứng dụng iTaxviewer 1.4.7 về cài đặt, sử dụng.