Các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc - Đào Tạo Kế Toán

Các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Các bạn nào chưa nắm rõ các khoản thu nhập cần tính đóng BHXH bắt buộc thì lưu ý bài viết này nhé!

 1. Tiền lương

2. Phụ cấp chức vụ, chức danh

3. Phụ cấp trách nhiệm

4. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm

5. Phụ cấp thâm niên

6. Phụ cấp khu vực

7. Phụ cấp lưu động 

8. Phụ cấp thu hút

9. Các phụ cấp có tính chất tương tự

10. Các khoản bổ sung xác định mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi ký trả lương.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014; Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội  bắt buộc; Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.