Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.8 mới nhất 2023. - Đào Tạo Kế Toán

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.8 mới nhất 2023. - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.8 mới nhất 2023.

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.8 mới nhất 2023

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.9.8 mới nhất 2023 là Phần mềm HTKK 4.9.8 mới nhất ngày 28/12/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.9.8 miễn phí tại đây.Ngày 28/12/2022 Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.9.8

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.8 cập nhật một số nội dung phát sinh

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.9.8 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.9.7, cụ thể như sau:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (04/CNV-TNCN) (TT80/2021)
- Cập nhật hiển thị cảnh báo đỏ nếu nhập Mã số thuế sai cấu trúc (chỉ tiêu [25] trên tờ khai 04/CNV-TNCN và chỉ tiêu [11] trên phụ lục 04-1/CNV-TNCN).

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT) (TT80/2021)
- Cập nhật không báo đỏ “Mã không đúng” khi nhập chỉ tiêu (4) – Huyện, (5) – Tỉnh trên phụ lục 01-2/TBVMT
- Cập nhật các chỉ tiêu sau thành định dạng số thập phân 6 số sau dấu phẩy.
- Trên phụ lục 01-1/TBVMT: chỉ tiêu (10)
- Trên phụ lục 01-2/TBVMT: chỉ tiêu (9), (10)

Danh sách số hiệu tài khoản thanh toán (NĐ 126/2020)
- Cập nhật chức năng kết xuất XML tờ khai trống đúng định dạng xsd (trong trường hợp không phát sinh tài khoản mới).

 
- 
Bắt đầu từ ngày 29/12/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.9.8 thay cho các phiên bản trước đây.
 

Để cài đặt được HTKK 4.9.8, máy tính của NNT cần đáp ứng thông số sau:

- Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (không hỗ trợ hệ điều hành iOS, Mac).

- Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (có thể tải bộ cài .NET Framework 3.5 )

- Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành Win 7 trở lên không phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn theo 
tài liệu hướng dẫn cài đặt
 
- Nếu không tải về được các bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

- Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.
 

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

 
Trường hợpMáy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.9.7 rồi -> Các bạn chỉ cần Bật phần mềm HTKK 4.9.7 đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.9.8 -> Các bạn bấm nút ""
   
-> Tiếp đó đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:
 
Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.9.8 nha

- Trường hợp phần mềm không hiển thị như trên thì các bạn gỡ phần mềm cũ ra -> Cài phần mềm HTKK 4.9.8 nhé.
- Trước khi gỡ nhớ "Sao lưu dữ liệu" nhé! (Mặc dù khi gỡ HTKK 4.9.7 ra, rồi cài lại HTKK 4.9.8 thì không bị mất dữ liệu, nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên sao lưu tra trước khi gỡ nhé)