Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer - Đào Tạo Kế Toán

Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer

 Vào ngày 27/6/2019, Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu sử dụng chứng thư số mới của công ty Cổ phần BKAV.

Ngày 10/05/2019, Nhà cung dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng BkavCA đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (gia hạn) chứng thư số mới có hiệu lực từ ngày 10/05/2019 đến 10/05/2024.

Đáp ứng yêu cầu Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp BkavCA trong việc Kê khai, Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của BkavCA.

Tổng cục Thuế thông báo để NNT đang sử dụng chữ ký số mới do BkavCA cung cấp được biết và thực hiện tải ứng dụng iTaxviewer mới về cài đặt, sử dụng.

Tải file cài đặt: Tại đây

Theo Thuế Việt Nam