Kế toán hỏi về tài sản cố định - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi về tài sản cố định - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi về tài sản cố định

 Công ty e cho thuê xe tự lái. Đội xe gồm xe của sếp và anh em trong nhà, tất cả cavet xe không đứng tên công ty. Vậy kế toán có được tăng tài sản cố định không ạ ?