Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp hoặc qua bưu chính 2023 - Đào Tạo Kế Toán

Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp hoặc qua bưu chính 2023 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp hoặc qua bưu chính 2023

Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp hoặc qua bưu chính 2023. 

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những giấy tờ gì? Có mấy cách thức nộp hồ sơ? Bài viết sẽ hướng dẫn người lao động cách nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp và qua bưu chính. 

 

1. Quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp

Khái niệm: Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

02 cách thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- Nộp trực tiếp.
- Nộp hồ sơ online tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Thời hạn nộp trong 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

(1) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp
Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trả lại cho người nộp và nêu rõ lý do
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động
Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
(2) Cách thức thực hiện:
- Hình thức nộp: trực tiếp, dịch vụ bưu chính.
- Mô tả: 
Người lao động phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.  
Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định 28/2015NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
(3) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
                                                                                                                                                                                                                           
           
Tên giấy tờ
           
           
Mẫu đơn, tờ khai
           
           
Số lượng
           
           
Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
           
           
Mẫu số 3 - TT 28 Tải về
           
           
Bản chính: 1
            Bản sao: 0
           
           
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
           
- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;  
           
- Quyết định thôi việc;  
           
- Quyết định sa thải;
           
- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.  Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.
           
             
Bản chính: 1
            Bản sao: 0
           
           
 
           
Sổ bảo hiểm xã hội
           
           
 
           
           
 
           
Bản chính: 1
            Bản sao: 0
           
Xem và tải Mẫu 3 - TT28 Tải về

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.