File excel tính tiền lương hàng tháng của người lao động - Đào Tạo Kế Toán

File excel tính tiền lương hàng tháng của người lao động - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
File excel tính tiền lương hàng tháng của người lao động

Bạn nào đi làm mà chưa nắm rõ về cách tính lương hàng tháng nhận được, hay muốn biết công ty đã trả lương cho mình chính xác chưa thì tải file excel này về kiểm tra nhé:

 Theo đó, người dùng tải file excel này về máy của mình và nhập đầy đủ các thông tin sau vào ô màu vàng thì sẽ cho ra kết quả tiền lương nhận được (chưa tính trừ thuế thu nhập cá nhân, tiền bảo hiểm xã hội…) tại ô màu xanh:


- Tiền lương thỏa thuận theo tháng;

- Số ngày công chuẩn trong tháng;

- Số ngày đi làm;

- Số ngày nghỉ phép được hưởng nguyên lương.

Ví dụ, tháng 10/2019 có 31 ngày, trong đó có 04 ngày Chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần), vậy trong tháng 10/2019 có tổng cộng 27 ngày công chuẩn (31 ngày - 04 ngày); tiền lương thỏa thuận hàng tháng của chị Nguyễn Thị C là 12.500.000 đồng/tháng; chị C có 22 ngày đi làm trong tháng; 03 ngày nghỉ phép hằng năm được hưởng nguyên lương (những ngày nghỉ còn lại thuộc diện nghỉ trừ lương do hết phép năm). Khi nhập các thông tin nêu trên vào ô màu vàng sẽ hiện ra kết quả tiền lương tháng 10/2019 của chị C là 11.574.074 đồng (chưa tính tiền đóng bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân…).

Lưu ý, với trường hợp anh Lâm Văn D làm việc tại Doanh nghiệp có chế độ 02 ngày nghỉ/tuần (Thứ 7 và Chủ nhật) thì số ngày công chuẩn trong tháng 10/2019 sẽ là 23 (31 ngày – 08 ngày Thứ 7, Chủ nhật); những thông số còn lại nhập tương tự ví dụ nêu trên thì sẽ ra kết quả tiền lương của anh D.

File excel này được lập là dựa vào quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.