Cách khai thuế môn bài qua mạng năm 2023 - Đào Tạo Kế Toán

Cách khai thuế môn bài qua mạng năm 2023 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cách khai thuế môn bài qua mạng năm 2023

Cách khai thuế môn bài qua mạng như thế nào? Kế toán VAFT xin hướng dẫn hướng dẫn cách khai thuế thuế môn bài qua mạng và trực tiếp. Cách khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK, sau đó nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn mới nhất.

I/ Văn bản pháp luật liên quan tới thuế môn bài

-  Nghị định 126/2020/NĐ-CP 

- Nghị định số 22/2020/NĐ-CP

- Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 do Tổng cục Thuế hướng dẫn

II/ Các kiến thức về thuế môn bài bạn cần biết

1/ Xác định số thuế môn bài phải nộp

 

MỨC VỐN ĐIỀU LỆ/ĐẦU TƯ

BẬC THUẾ MÔN BÀI 

MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI

TIỂU MỤC

Trên 10 tỷ đồng

Lệ phí môn bài mức (bậc) 1

3.000.000đ/năm

2862

Dưới 10 tỷ đồng

Lệ phí môn bài mức (bậc) 2

2.000.000đ/năm

2863

Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPDD, địa điểm KD

Lệ phí môn bài mức (bậc) 3

1.000.000đ/năm

2864

2/ Thời hạn nộp tiền thuế môn bài

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP  thì

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

b) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

b.1) Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn 

b.2) Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

c.1) Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động. 

c.2) Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Ví dụ 1: Nếu Kế toán VAFT thành lập trong năm 2022 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2023;

Ví dụ 2: Nếu Kế toán VAFT thành lập trong năm 2023 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2024.

Sau khi xác định được mức thuế môn bài,  bạn có thể tiến hành kê khai lệ phí môn bài và nộp tiền thuế môn bài theo 2 cách: trực tiếp và qua mạng.

1. Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp thuế môn bài qua mạng

Bạn có thể tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng tại 2 trang sau:

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/;
http://nopthue.gdt.gov.vn/.


Sau khi nộp tờ khai, bạn tiến hành 4 bước nộp lệ phí môn bài qua mạng như sau:

Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản vừa mở;
Bước 2: Đăng ký ngân hàng nộp thuế;
Bước 3: Thông báo ngân hàng kích hoạt nộp thuế điện tử;
Bước 4: Sử dụng token để nộp lệ phí môn bài qua mạng.
 

2. Nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp thuế môn bài trực tiếp

Với cách này, bạn đến trực tiếp cơ quan quản lý thuế để nộp mẫu 01/MBAI. Sau đó, bạn nộp tiền lệ phí môn bài vào Kho bạc Nhà nước thông qua ngân hàng Vietinbank.

Lưu ý: Hiện nay, để giảm tình trạng quá tải, hầu hết Chi cục Thuế đều tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế qua mạng. Bạn cần liên hệ trước để tránh mất thời gian đi lại.

 

Xem thêm : Trung tâm kế toán VAFT khai giảng các lớp kế toán thực hành thực tế chuyên sâu