Ưu đãi Thuế đối với doanh nghiệp phần mềm khởi nghiệp - Đào Tạo Kế Toán

Ưu đãi Thuế đối với doanh nghiệp phần mềm khởi nghiệp - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Ưu đãi Thuế đối với doanh nghiệp phần mềm khởi nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thì thu nhập từ dự án này được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và miễn thuế tối đa không quá 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Trước đây, ông Lê Minh Vũ (TPHCM) thành lập Công ty Phần mềm Digital Step để áp dụng kỹ thuật phần mềm vào quản lý bán hàng. Tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động Công ty phải đóng cửa vì cơ quan thuế không áp dụng ưu đãi cho công ty phần mềm. Khởi nghiệp đang là vấn đề Chính phủ quan tâm. Theo ông Vũ biết, ưu đãi đầu tiên dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp là ưu đãi về thuế. Việc cơ quan thuế Thủ Đức thông tin là chưa có công ty khởi nghiệp phần mềm nào được miễn giảm thuế là đi ngược với tinh thần hỗ trợ khởi nghiệp.
Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Vũ đề nghị Chính phủ xem xét, có chỉ đạo rõ về ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Khoản 7 và Khoản 8, Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 13 và Điều 14 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 13. Ưu đãi về thuế suất
1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm đối với:
… b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm:… sản xuất sản phẩm phần mềm…””.
“8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1, Điểm a, Khoản 2, Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo…”.
Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thì thu nhập từ dự án này được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và miễn thuế tối đa không quá 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.
Đề nghị Cục Thuế TPHCM làm việc với ông Lê Minh Vũ căn cứ quy định của pháp luật để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Xem thêmCác khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

 Xem thêmThuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

Xem thêmDoanh thu tính thuế TNDN

Xem thêm: Cách lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.