Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các doanh nghiệp hiện nay - Đào Tạo Kế Toán

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các doanh nghiệp hiện nay - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các doanh nghiệp hiện nay

Kế toán trưởng là chức vụ không thể thiếu trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp. Đây là ước mơ của nhiều người nhưng cũng là vị trí gánh nhiều nhiệm vụ quan trọng trong doanh nghiệp.

Vậy công việc mà một kế toán trưởng cần phải làm là gì, chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này cho các bạn ngay bài viết sau đây.

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng (tên tiếng anh Chief Accountant) được Bộ Tài chính cấp phép trở thành kế toán trưởng. Kế toán trưởng là người phụ trách, chỉ đạo chung các hoạt động của bộ phận kế toán.

Tùy theo quy mô của doanh nghiệp, kế toán trưởng có thể là trưởng bộ phận hoặc trưởng nhóm. Đặc biệt, kế toán trưởng giám sát một nhóm các chuyên gia tài chính, và làm việc dưới quyền giám đốc tài chính (CFO) trong các công ty lớn.

Hiện nay, các công ty ở Việt Nam thường yêu cầu bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng để đảm nhiệm chức năng kế toán và thuế.

Điều kiện để trở thành kế toán trưởng là gì?

Theo khoản 1, điều 50 luật Kế toán, điều kiện để trở thành kế toán trưởng đó là: kế toán trưởng cần phải đảm bảo về chuyên môn và nghiệp vụ, đồng thời được đào tạo chuyên môn từ cấp bậc Trung cấp.

Đối với những người có chuyên môn và nghiệp vụ kế toán từ trình độ Đại học trở lên cần thời gian công tác thực tế ít nhất 2 năm.

Còn đối với những ai được đào tạo từ bậc Trung cấp thì thời gian thực tế làm việc trong lĩnh vực kế toán ít nhất phải 3 năm mới đủ điều kiện trở thành kế toán trưởng. Ngoài ra, kế toán trưởng cũng cần có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán.

XEM THÊM: KHÓA HỌC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong các đơn vị

Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong đơn vị HCNS

Công việc kế toán trưởng giữ vai trò quan trọng trong quá trình vận hành của đơn vị, tổ chức sự nghiệp. Cụ thể hơn, họ có nhiệm vụ:

 • Lãnh đạo phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước đơn vị về tất cả hoạt động của phòng kế toán.
 • Có nhiệm vụ quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến tài chính, kế toán.
 • Quyết định về cơ cấu nhân sự của phòng kế toán và đánh giá năng lực của mọi nhân viên trong phòng.
 • Chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác và của từng thành viên trong phòng kế toán.
 • Tham gia các cuộc họp giao ban của cơ quan, họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của phòng hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán cho nhân viên.
 • Tham mưu cho giám đốc về chính sách và kế hoạch tài chính của đơn vị.
 • Báo cáo tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc đơn vị thường xuyên; Kế toán trưởng có nhiệm vụ tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của giám đốc.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp đó là:

 • Ghi chép đồng thời phản ánh tình hình luân chuyển, sử dụng tài sản, tiền vốn, vật tư, quá trình hình thành kinh phí. Đồng thời sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống.
 • Thực hiện các công việc kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các định mức, tiêu chuẩn của nhà nước.
 • Ngoài ra, kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ chính sách của nhà nước.
 • Có nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán ở các đơn vị cấp dưới.
 • Lập đồng thời nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính đúng hạn theo quy định. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng dự toán , các định mức chỉ tiêu. Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng ngân hàng

Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Họ là những người đóng vai trò trong việc kiểm soát dòng tiền trong các hoạt động tài chính trong công ty. Cụ thể, nhiệm vụ của kế toán trưởng ngân hàng chính là:

 • Nộp tiền ra ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động của công ty.
 • Định khoản và nhập vào máy các chứng từ tiền gửi, ký quỹ, ký cược, tiền vay ngân hàng.
 • Nhận và sắp xếp nội dung các chứng từ nhận từ các ngân hàng.
 • Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đồng thời đóng dấu trước khi nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày một cách thường xuyên. Báo cáo cho trưởng phòng nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
 • Xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng bằng cách kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để. Báo cáo cho các trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
 • Có nhiệm vụ kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
 • Đối với các nội dung ghi trên séc cần kiểm tra tính đúng đắn và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán. Tiến hành lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)…và nộp ra ngân hàng.
 • Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng của các bộ phận .
 • Kiểm tra chứng từ báo có, báo nợ, báo vay, báo trả vay.
 • Lập và nộp hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
 • Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
 • Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
 • Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng. Đồng thời theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
 • Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng.
 • Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC.
 • Theo dõi, liên lạc và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng.
 • In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát.
 • In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.
 • Tổ chức lưu trữ chứng từ.
 • Làm bút toán chênh lệch tỷ giá, đối soát với Kế toán công nợ để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, thanh toán cho nhà cung cấp vào cuối tháng.

đào tạo kế toán trưởng

Xem thêm khóa học đào tạo kế toán trưởng tại trung tâm kế toán Vaft

Nhiệm vụ của kế toán trưởng kho bạc

Nhiệm vụ của kế toán trưởng kho bạc được quy định tại Điều 7 Thông tư 77/2017/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành về việc hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và các nghiệp vụ kho bạc nhà nước, theo đó:

 • Kế toán trưởng kho bạc có nhiệm vụ thu thập, ghi chép, xử lý và quản lý dữ liệu tập trung trong toàn bộ hệ thống, bao gồm: tình hình quản lý, phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp; thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; các khoản vay và tình hình trả nợ của ngân sách nhà nước; các loại tài sản do kho bạc quản lý và các hoạt động của kho bạc.
 • Kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, thanh toán và các chế độ, quy định khác của nhà nước. Liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước, vay trả nợ của NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.
 • Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định như cung cấp các số liệu, thông tin kế toán cần thiết đầy đủ, kịp thời chính xác. Cung cấp thông tin kế toán phục vụ quản lý, điều hành, quyết toán NSNN, công tác quản lý nợ và điều hành các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tài chính và hệ thống KBNN một cách kịp thời.

Trên đây là nhiệm vụ của kế toán trưởng trong từng doanh nghiệp hiện nay. Nếu đang phấn đấu để tiếp nhận vị trí này thì những kiến thức trên có thể hữu ích cho bạn rất nhiều đấy.

XEM THÊM : đào tạo khóa học kế toán ngắn hạn

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ đào tạo khóa học kế toán, thuế tại trung tâm kế toán Vaft như: 

Học kế toán online lấy bằng chính quy

Học kế toán online lấy bằng chính quy - tại Trung Tâm kế toán Vaft

TÌM HIỂU NGAY: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN UY TÍN TẠI TPHCM

VÌ SAO NÊN CHỌN KẾ TOÁN VAFT

Được kế thừa các khóa học ngoại tuyến, khóa học kế toán online tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ VAFT VIETNAM có những ưu điểm sau:

– Chất lượng bài giảng: Được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giảng viên chất lượng, có kinh nghiệm làm kế toán trưởng trên 14 năm kinh nghiêm và hoạt động trong nhiều mô hình doanh nghiệp lớn nhỏ. Các bài giảng online được biên soạn rất thực tế, bài bản, dễ hiểu giúp học viên đạt hiệu quả cao sau khoá học không kém gì khoá học thực tế tại trung tâm

_ Ngoài các bài giảng thực tế, khoá học còn đem lại cho người học nhiều thông tin và kiến thức về những thay đổi, cập nhật mới nhất trong thông tư, nghị định. Bên cạnh đó, học viên sẽ có cơ hội được học nhiều nội dung đa dạng về các nghiệp vụ kế toán chuyên sâu, bao gồm nguyên lý kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán thực hành, kế toán thuế, phương pháp xử lý nghiệp vụ, hạch toán, lập báo thuế, lập báo cáo tài chính, tin học kế toán, cách sử dụng phần mềm kế toán như Misa, Excel. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu online

– Giảng viên khoá học: Các khoá học kế toán online tại Kế toán VAFT đa số là do các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết.

Quan điểm đặt cao chất lượng khóa học lên hàng đầu, kết hợp với sự nhiệt tình, phương pháp giảng đâu chắc đấy đã giúp VAFT có được sự phản hồi rất tốt từ các học viên.

– Đào tạo đến khi thành thạo, hỗ trợ trọn đời sau khóa học, mọi vấn đề nghiệp vụ, những khó khăn trong công việc của học viên sẽ được đội ngũ giảng viên tại Trung tâm giải đáp, hỗ trợ trong và sau khóa học.

– Được chia sẻ nhiều mẫu biểu, phần mềm kế toán. Đặc biệt các học viên khi đăng ký khóa học online kế toán tổng hợp dành cho người mới bắt đầu học viên sẽ được tặng khoá Nguyên lý kế toán và được tặng phần mềm Misa bản quyền đủ 13 phân hệ với giá trị trên 10 triệu đồng.

khóa học kế toán online

Tìm hiểu thêm khóa học kế toán online tại trung tâm kế toán Vaft ngay nhé

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ VAFT VIETNAM

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 6 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

(Ngay Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài tiếng nói nhân dân Tp.HCM VOH)

Tel: 08.62.999.444/ 08.62.917971/ 08.22364218/ 08.62584067

Mobile phone: 0909024266/ 01234573377/ 0904100123