Khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại Kế toán Vaft - Đào Tạo Kế Toán

Khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại Kế toán Vaft - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại Kế toán Vaft

 Khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại Kế toán Vaft nhằm bồi dưỡng các học viên có mục tiêu làm kế toán trong các đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp.

1. Khái niệm về kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Các đơn vị hành chính sự nghiệp chính là những đơn vị quản lý như y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế… hoạt động bằng nguồn kinh phí của nhà nước cấp hoặc từ các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, hoạt động kinh doanh hay viện trợ không hoàn lại. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào bản dự toán, ngân sách nhà nước hành chính sự nghiệp cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với NSNN. học kế toán thực tế ở đâu tphcm

2. Nhiệm vụ của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

- Ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.

- Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

- Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu; Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị.

XEM THÊM: ĐỐI TƯỢNG NÊN HỌC ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CẤP TỐC NGẮN HẠN

3. Nội dung khóa học Kế toán đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp Có Thu

3.1 Nội dung đầu kỳ

– Tạo và cập nhật danh sách cán bộ của đơn vị

– Tạo và cập nhật danh sách khách hàng, nhà cung cấp

– Tạo và cập nhật danh sách Công cụ dụng cụ gồm các nội dung: Tên CCDC, giá trị, phân biệt nguồn, chương, khoản, mục, tiểu mục.

– Khai báo danh mục TSCĐ đầu năm với các nội dung cụ thể: mã, tên, tình trạng, đơn vị sử dụng, ngày sử dụng, ngày tính hao mòn, nguyên giá, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn, tài khoản nguồn tương ứng.

– Cập nhật số dư bảng cân đối tài khoản của năm trước chuyển sang năm nay.

3.2. Các nội dung trong kỳ

– Hạch toán toàn bộ quy trình của các hồ sơ liên quan đến đơn vị HCSN có thu

– Hướng dẫn lập các quyết định, quy chế theo thông tư mới nhất dùng cho HCSN

– Hướng dẫn lập bảng thanh toán tiền lương đầy đủ đặc thù cho đơn vị HCSN có thu

– Hướng dẫn lập giấy rút dự toán kinh phí theo thông tư mới nhất

– Hướng dẫn lập các bảng kê chứng từ thanh toán, tạm ứng.

– Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí theo từng khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.

– Hướng dẫn Lập các hồ sơ chứng từ thanh toán và quyết toán các khoản chi thường xuyên phát sinh trong kỳ.

– Hướng dẫn quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm tài sản cố định.

– Hướng dẫn quản lý và theo dõi quá trình tăng, giảm công cụ, dụng cụ.

– Hướng dẫn cách phân biệt nguồn thu của đơn vị và nguồn thu dịch vụ.

– Hướng dẫn cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu của đơn vị; cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu của đơn vị.

– Hướng dẫn cách quản lý thu, hạch toán và sử dụng nguồn thu dịch vụ của đơn vị; cách lập Phiếu thu, phiếu chi các khoản thu dịch vụ của đơn vị.

– Kết chuyển chênh lệch nguồn thu, chi dịch vụ,

– Hướng dẫn lập bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc theo mẫu mới nhất hiện hành hàng quý, năm.

– Hướng dẫn lập bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc theo mẫu mới nhất hàng quý, năm.

– Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm tài chính tiếp theo.

Xem thêm: KHÓA HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC ONLINE NGẮN HẠN

3.3. Nội dung cuối kỳ

– Trích lập các quỹ

– Quyết toán cuối năm.

– Hệ thống lại các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản.

– Lập báo cáo tài chính trong đơn vị HCSN cụ thể gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản theo thông tư 107
 • Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (Phần I & Phần II)
 • Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
 • Báo cáo chi tiết kinh phí dự án (nếu có)
 • Bảng đối chiếu dự toán, tiền gửi tại kho bạc.
 • Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Công khai dự toán tài chính năm.
 • Sổ sách theo từng hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng.

Và các sổ sách kế toán khác.

4. Mục tiêu của khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

- Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao;

- Biết tổng hợp tất cả các loại luân chuyển tài chính (biểu hiện bằng tiền) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp kế toán trưởng hoàn thành công việc báo cáo tài chính cuối kỳ;

- Biết liên hệ giữa loại hình kế toán doanh nghiệp và loại hình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Ra được sản phẩm cuối cùng là các báo cáo sổ sách kế toán.

5. Đối tượng tham gia khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

- Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác;

- Sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng, những người có mong muốn học và làm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

6. Lợi ích mang lại sau khóa học

 • Tự tin lập báo cáo tài chính trong đơn vị HCSN có thu
 • Có cơ hội thăng tiến trong công việc
 • Được tư vấn miễn phí sau khóa học các nghiệp vụ liên quan đến đơn vị bạn đang làm

7. VÌ SAO NÊN CHỌN KẾ TOÁN VAFT

7.1. Tầm nhìn

Là trung tâm đào tạo Kế toán, Thuế, Tài chính số 1 của cả nước, luôn tiên phong về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ, tiên phong về mạng lưới đào tạo và dịch vụ.

Và trong tầm nhìn tới năm 2020, VAFT chúng tôi mở rộng thành mạng lưới đào tạo với 100 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc, với hai phương thức : tập trung tại cơ sở (gặp mặt trực tiếp – truyền thống ) hoặc online

7.2. Sứ mệnh

Với mong muốn cháy bỏng là làm sao giúp bạn, giúp doanh nghiệp bạn giữ tiền và kinh doanh hiệu quả, tập thể VAFT chúng tôi muốn truyền lại cho các anh chị học viên là kế toán viên, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, các anh chị quản lý từ cấp trung tới tổng giám đốc những kiến thức, kỹ năng về kế toán, tài chính và thuế một cách cực kỳ đơn giản, cực kỳ hiệu quả bằng kinh nghiệm của 14 năm phát triển và thành công trên lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính của chúng tôi.

7.3. Chất lượng Đào tạo

– Chất lượng bài giảng: Được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giảng viên chất lượng, có kinh nghiệm trên 14 năm làm việc thực tế và hoạt động trong nhiều mô hình doanh nghiệp lớn nhỏ. Các bài giảng được biên soạn rất thực tế, bài bản, dễ hiểu giúp học viên đạt hiệu quả cao sau khoá học

_ Ngoài các bài giảng thực tế, khoá học còn đem lại cho người học nhiều thông tin và kiến thức về những thay đổi, cập nhật mới nhất trong thông tư, nghị định.

– Giảng viên khoá học: khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp tại Kế toán VAFT đa số là do các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết.

Quan điểm đặt cao chất lượng khóa học lên hàng đầu, kết hợp với sự nhiệt tình, phương pháp giảng đâu chắc đấy đã giúp VAFT có được sự phản hồi rất tốt từ các học viên.

– Đào tạo đến khi thành thạo, hỗ trợ trọn đời sau khóa học, mọi vấn đề nghiệp vụ, những khó khăn trong công việc của học viên sẽ được đội ngũ giảng viên tại Trung tâm giải đáp, hỗ trợ trong và sau khóa học.

– Được chia sẻ nhiều mẫu biểu, phần mềm kế toán. Đặc biệt các học viên khi đăng ký khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp ngay hôm nay sẽ được giảm ngay 10% học phí đối với khóa học online.

7.4. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số lớp học đào tạo online tại trung tậm kế toán Vaft:

Khóa học kế toán xuất nhập khẩu

Khóa học kế toán đại học kinh tế

Khóa học kế toán xây dựng

Khóa học kế toán cấp tốc

Khóa học kế toán giá thành

Khoá học kế toán doanh nghiệp

Khóa học kế toán sản xuất

Khóa học kế toán nội bộ

Khóa học kế toán tiền lương

Khóa học kế toán trực tuyến

Khóa học chứng chỉ hành nghề kế toán

Khóa học kế toán cho người chưa biết gì

Khóa học nguyên lý kế toán

Khóa học kế toán tài chính

……

đào tạo chứng chỉ kế toán trưởng

XEM THÊM ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mọi thắc mắc tới hệ thống VAFT của chúng tôi, tôi chịu trách nhiệm giải quyết ở mức cao nhất và luôn tâm niệm là lắng nghe và thoả mãn các yêu cầu của Anh/Chị .

Thông tin liên lạc của tôi

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ VAFT VIETNAM

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Lầu 6 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

(Ngay Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài tiếng nói nhân dân Tp.HCM VOH)

Tel: 08.62.999.444/ 08.62.917971/ 08.22364218/ 08.62584067

Mobile phone: 0909024266/ 01234573377/ 0904100123

Fax: 08.62917971