Kế toán thuế hỏi về xuất hóa đơn - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán thuế hỏi về xuất hóa đơn - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán thuế hỏi về xuất hóa đơn

Có  Bạn kế toán hỏi :

 Anh chị cho e hỏi với ạ. Nay bên e nhận được Đăng ký kinh doanh thay đổi tên công ty từ ngày 10/2/2023 mà ngày 10/2 và ngày 13/2 bên e có xuất hóa đơn theo tên công ty cũ. Thì những hóa đơn đó e phải xử lý như nào ạ?