Kế toán thuế hỏi về thuế suất Phí hội viên câu lạc bộ thể dục thể thao - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán thuế hỏi về thuế suất Phí hội viên câu lạc bộ thể dục thể thao - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán thuế hỏi về thuế suất Phí hội viên câu lạc bộ thể dục thể thao

Công ty chúng tôi có thu tiền 1 lần của khách hàng đăng ký thẻ hội viên câu lạc bộ thể dục thể thao từ 18/10/2022-17/10/2023 (1 năm) vào ngày 27/10/2022. Cho tôi hỏi, căn cứ vào ngày thu tiền, ngày 27/10/2022 chúng tôi xuất hóa đơn với nội dung: Phí hội viên câu lạc bộ thể dục thể thao từ 18/10/2022-17/10/2023 với thuế suất GTGT 8% có đúng hay không? Hay chúng tôi phải xuất 02 hóa đơn vào ngày 27/10/2022, 01 hóa đơn với nội dung: Phí hội viên câu lạc bộ thể dục thể thao từ 18/10/2022 - 31/12/2022 với thuế suất GTGT là 8% và 01 hóa đơn với nội dung: Phí hội viên câu lạc bộ thể dục thể theo từ 01/01/2023-17/10/2023 với thuế suất GTGT là 10%? Rất mong nhận được sự hỗ trợ cụ thể. Trân trọng cảm ơn!

 

❣️❣️

 

Chép chép lại ghi ghi

Suốt ngày rồi suốt tháng

Cứ mỗi chiều mỗi sáng

Chứng từ đến rồi đi

 

❣️❣️

Ke toan Vaft - https://vaft.edu.vn/