Kế toán hỏi về xuất hóa đơn kinh doanh nhà hàng khách sạn - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi về xuất hóa đơn kinh doanh nhà hàng khách sạn - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi về xuất hóa đơn kinh doanh nhà hàng khách sạn

 Anh/ chị cho em hỏi với ạ:
Em có công ty kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
1. Vậy khi em xuất hóa đơn em sẽ ghi chi tiết món ăn hay em ghi dịch vụ ăn uống ạ?
2. Nếu em ghi dịch vụ ăn uống thì có sai không ạ, ? Nếu sai thì em điều chỉnh như thế nào ạ?
Hiện em tại em đang ghi dịch vụ ăn uống và phí sau em kẹp bảng kê món ăn ạ
Mong anh chị chỉ bảo. Em xin cảm ơn ạ