Kế toán hỏi về tờ khai thuế GTGT - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi về tờ khai thuế GTGT - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi về tờ khai thuế GTGT

 Mọi người cho em hỏi trường hợp hiện tại em phát hiện khai sai TK GTGT Q3/2022 và Q4/2022, thì em làm khai bổ sung lại, sau khi làm lại tk quý 3/2022 thì phần lệch thuế của quý 3 vào chỉ tiêu 37,38 của quý 4/2022 ko? hay phần lệch của cả 2 quý cộng lại để vào chỉ tiêu 37,38 trong quý 1/2023 ạ? Em cảm ơn!