Kế toán hỏi về thuế suất công ty thủy sản - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi về thuế suất công ty thủy sản - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi về thuế suất công ty thủy sản

Hỏi

 Công ty tôi sản xuất thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho tôm cá, chế phẩm xử lý nước, diệt tảo, sâu bệnh trong nuôi tôm, cá. Hiện tôi rất phân vân về việc xuất thuế GTGT là 5% hay 10%, Lúc trước vì có tham khảo nhiều công văn trên nên tôi có xuất ra 10% để tránh sau này thuế xử phạt. Nhưng do nhiều vướng mắc sau, đầu vào tôi nhập sản phẩm chất xử lý bên Thailan thuế 10%, sau về chế biến lại sản phẩm khác có đăng ký lưu hành SP trên Tổng cục thuỷ sản. Trộn nguyên liệu nhập và chất mang( dextrose) vì vậy tôi xuất thuế GTGT là 5% hay 10%? Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu thuế GTGT 5% đối với: “2. Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng bao gồm. Rất mong được sự hỗ trợ. Cảm ơn nhiều ạ