Kế toán hỏi về thuế sử dụng đất, kế toán doanh nghiệp bất động sản - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi về thuế sử dụng đất, kế toán doanh nghiệp bất động sản - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi về thuế sử dụng đất, kế toán doanh nghiệp bất động sản
 


Chúng tôi gặp phải khó khăn về việc xác định nghĩa vụ tài chính do chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất TMDV sang đất ở như sau: Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản có phát sinh chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất TMDV sang đất ở đối với dự án, cụ thể:

1. Thông tin về xác định giá đất cụ thể dự án, để làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở: STT Mục đích sử dụng đất Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) 1 Đất thương mại dịch vụ (36 năm 5 tháng) 17.598,0 11.618.736 2 Đất ở 14.749,0 22.498.863 Tính đến thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với thửa đất dự án trên.

2. Tiền sử dụng đất phải nộp do chuyển mục đích sử dụng đất của dự án theo Thông báo của Cục thuế là 160.470.993.123 đồng.

3. Tuy nhiên, căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Công ty xác định giá đất thương mại dịch vụ trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại 36 năm 5 tháng (tương ứng với số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) đối với khu đất có diện tích 17.598 m2 là 204.466.516.128 đồng (17.598 m2 x 11.618.736 đồng/m2). Theo đó, số tiền sử dụng đất phải nộp là: 331.835.730.387 - 204.466.516.128 = 127.369.214.259 đồng Công ty kính đề nghị Bộ tài chính xem xét và có hướng dẫn cụ thể về phương án tính tiền sử dụng đất phải nộp do chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án phù hợp với quy định của Pháp luật để Công ty có thể thực hiện hoàn thành nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. Xin chân thành cảm ơn.


Alo Alo ...khó khó thì qua kế toán vaft nha ! Yêu cả nhà lắm hen.


https://vaft.edu.vn/

https://ketoanthue.vn/