Kế toán hỏi về hạch toán kế toán chi nhánh phụ thuộc - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi về hạch toán kế toán chi nhánh phụ thuộc - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi về hạch toán kế toán chi nhánh phụ thuộc

 Bên em có 1 Chi nhánh hạch toán độc lập ở Hà Nội, cty chính ở Thanh Hóa, CN có phát sinh doanh thu, cũng đã lên BCTC để gửi cơ quan thuế ngoài HN rồi. Giờ với cty chính trong Thanh Hóa, thì nộp BCTC ntn, là nộp báo cáo riêng của cty trong Thanh Hóa hay là nộp mình báo cáo sau khi hợp nhất thôi ạ. E chưa làm báo cáo hợp nhất bao giờ, mà đọc thông tin thì có 2 luồng ý kiến là phải làm báo cáo hợp nhất và không phải làm bc hợp nhất. Cả nhà giúp e với ạ. Em cảm ơn