Kế toán hỏi hạch toán xuất hóa đơn quà tặng nhà phân phối - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi hạch toán xuất hóa đơn quà tặng nhà phân phối - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi hạch toán xuất hóa đơn quà tặng nhà phân phối

 Anh chị cho em hỏi Công ty em nhận được hóa đơn quà tặng của nhà phân phối dùng để tặng lại cho khách hàng, em hạch toán: N 156 ( gồm tiền thuế) / C 711: 11
Khi xuất hóa đơn tặng quà cho khách:
1/ N 641: 12.1
C 156 : 11
C 33311: 1.1


2/ N 641: 11
C 156: 10
C 33311: 1

Em không biết làm theo cách nào là đúng, cách 2 thì tk 156 lại không cấn trừ hết. Nhờ anh chị xem dùm em ạ, Em cám ơn.