Kế toán hỏi hạch toán theo hướng sản xuất hay là thương mại - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán hỏi hạch toán theo hướng sản xuất hay là thương mại - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán hỏi hạch toán theo hướng sản xuất hay là thương mại

 Dạ cho em hỏi, công ty em khi nhập phân bón thì nhà cung cấp xuất HĐ cho em đơn vị là 1 bao lớn 50kg. Nhưng khi về nhập kho bán ra thì công ty em phân thành túi 1kg. Cho em hỏi trường hợp này em tính giá nhập kho và làm chứng từ nhập kho như thế nào là đúng ạ?

 

Kế toán hỏi hạch toán theo hướng sản xuất hay là thương mại