Hỏi khấu hao tài sản - Kế toán công ty vận tải - Đào Tạo Kế Toán

Hỏi khấu hao tài sản - Kế toán công ty vận tải - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Hỏi khấu hao tài sản - Kế toán công ty vận tải

Có Bạn hỏi:  e mới làm kế toán cho công ty vận tải có 10 xe oto tải chuyên chở đất đá thuê cho cty khác. mn cho e hỏi là khấu hao xe , sửa chữa xe, lương lái xe và xuất dầu xe hạch toán vào đâu ạ . Có phải là cho vào tk 154 ko( công ty theo thông tư 133). mong ac nào làm cty vận tải rồi chỉ giúp e với