câu hỏi kế toán thực tế, hỏi kế toán, học kế toán tổng hợp tại VAFT Viet Nam - Đào Tạo Kế Toán

câu hỏi kế toán thực tế, hỏi kế toán, học kế toán tổng hợp tại VAFT Viet Nam - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
câu hỏi kế toán thực tế, hỏi kế toán, học kế toán tổng hợp tại VAFT Viet Nam
 

Có Bạn hỏi:  Giám đốc công ty em thỉnh thoảng chuyển tiền trong tài khoản cty qua tài khoản cá nhân mình và có ghi nội dung chuyển khoản là dùng cá nhân. Em hạch toán là cho giám đốc vay tiền, xong vài ngày trả lại bằng tiền mặt, như vậy được không ạ?

 


Mong các Bạn trả lời giùm.