Đề xuất phương án tính Thuế TNDN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Đào Tạo Kế Toán

Đề xuất phương án tính Thuế TNDN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Đề xuất phương án tính Thuế TNDN cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 Đây là nội dung quan tọng tại Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.


Theo đó, phương pháp tính thuế đối với DN có doanh thu hàng năm dưới 03 tỷ đồng và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người, được thực hiện như sau:
- DN phải thực hiện hạch toán doanh thu, chi phí và khai, nộp thuế theo phương pháp xác định thu nhập.
-  Trường hợp DN xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:
+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,4%.
+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,2%.
+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%. Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp 4%.
+ Hoạt động khác: 0,8%.
- Doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu là tổng doanh thu của năm trước liền kề và được áp dụng ổn định cho mỗi giai đoạn 03 năm, kể từ năm áp dụng.
Cũng theo Dự thảo, các trường hợp nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu như trên, không phải quyết toán thuế khi giải thể, phá sản.

Xem thêm: Cách lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Xem thêmCách hạch toán chi phí không được trừ.

Xem thêm: Cách hạch toán thuế TNDN tạm tính 

  Xem thêmThuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thêmCác khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Xem thêmDoanh thu tính thuế TNDN

Xem thêm: Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN

  

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.