Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng online - Đào Tạo Kế Toán

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng online - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng online

Lớp học chứng chỉ kế toán trưởng online bạn đã thử chưa ? Ở nhà ngồi máy tính học qua mạng bạn sẽ nhận được chứng chỉ kế toán trưởng của trung cấp chỉ sau 1.5 tháng học. Phù hợp với mọi đối tượng hiện nay trên cả nước.

Đó là sự thay đổi lớn trong cách học hiện nay của các trường có chức năng đào tạo, cấp chứng chỉ kế toán trưởng giúp cho các bạn kế toán viên có nhu cầu học kế toán trưởng có thể thu xếp tối đa thời gian học, công việc. Đặc biệt các bạn ở xa đều có thể học được, đăng ký được.

Thủ tục, học phí chúng tôi sẽ nhận qua đường bưu điện, chứng chỉ cũng sẽ gửi trả cho các bạn qua đường bưu điện..Bạn còn thắc mắc gì nữa hãy liên hệ ngay với chúng tôi được hỗ trợ tư vấn, báo phí lớp học chứng chỉ kế toán trưởng online ngay tại nhà.

Khái niệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người đứng đầu trong bộ phận kế toán của một doanh nghiệp, cơ quan,… là người phụ trách về tài chính của công ty, chỉ đạo và định hướng về vấn đề tài chính. Giúp cho ban lãnh đạo có thể nắm bắt rõ tình hình của doanh nghiệp và đưa ra định hướng của doanh nghiệp. Là người chịu sự lãnh đạo trực tiếp về mặt hành chính của công ty

đào tạo kế toán trưởng

Chức năng của kế toán trưởng

 • Quản lý các nhân viên kế toán
 • Là người điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài chính, nhân lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Tổng hợp và sắp xếp để báo cáo và trình bày trước ban điều hành công ty
 • Hoàn thành các công việc mà được doanh nghiệp giao phó
 • Giám sát các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp phân tích và tổng hợp nguồn tài chính.
 • Là người lập và trình bày các kế hoạch của công việc, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán, xây dựng việc kiểm kê một cách hiệu quả
 • Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và luật định của nhà nước về doanh nghiệp
 • Tổ chức công việc theo quy định của phát luật dựa trên quy mô và hoạt động buôn bán của doanh nghiệp
 • Bảo đảm công việc của bộ phận kế toán làm việc một cách hiệu quả.
 • Tổ chức việc kiểm kê tài sản, và các nguồn tài sản khác của công ty
 • Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác buôn bán khác.
 • Kiểm soát quy trình lập tài liệu sổ sách
 • Tham gia vào việc phân tích hoạt động buôn bán của doanh nghiệp xác định các nguồn dự trữ nguồn tài chính nội bộ giúp giảm các chi phí của doanh nghiệp
 • Đưa ra các cách giải quyết về mặt tài chính cho doanh nghiệp, tư vấn cho ban lãnh đạo công ty để có thể đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp
 • Đưa ra các kiến nghị phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh và các giải pháp để thu hút nguồn tài chính cho ngân sách
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, là người ngoại giao của công ty trong lĩnh vực tài chính
 • Là người có nhiệm vụ kết nối bộ phận kế toán với các bộ phận khác trong công ty
 • Khái niệm kế toán trưởng là gì, chức năng, nhiệm vụ trong doanh nghiệp 3

XEM THÊM: ĐỐI TƯỢNG NÊN HỌC ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CẤP TỐC NGẮN HẠN

Quyền hạn của kế toán trưởng

 • Phổ biến chủ trương của lãnh đạo về công việc
 • Là người chỉ đạo về mặt chuyên môn cho các kế toán viên khác
 • Ký duyệt các tài liệu kế toán, các văn bản liên quan đến nghiệp vụ
 • Yêu cầu các bộ phận trong công ty cùng nhau phối hợp để có thể thực hiện các công việc chuyên môn có liên quan.
 • Được tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt vị trí cho các kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

Căn cứ Điều 53 của Luật Kế toán, tiêu chuẩn và điều kiện chuyên môn của kế toán trưởng được quy định như sau:

1. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau

a) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm a, b, c, e khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm. Trường hợp có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;

b) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm d, đ, g, i khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;

c) Kế toán trưởng của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc và kế toán trưởng Tổng công ty nhà nước phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm năm.

2. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các điều kiện sau đây

a) Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán;

b) Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối tượng đăng ký học kế toán trưởng online

Những bạn đã có bằng tốt nghiệp kế toán từ trung cấp, cao đẳng, đại học muốn học thêm lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

Những bạn muốn hoàn thiện kiến thức, bằng cấp để tiến thân trong lĩnh vực kế toán.

Những bạn kế toán trưởng hoặc kế toán viên, trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng hoặc đã hết hạn cần đi học.

Các đối tượng khác có nhu cầu.

Điều kiện đăng ký lớp học chứng chỉ kế toán trưởng online

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán.

Đối với đơn vị kế toán cấp trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

Người có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ kế toán là những người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học . Chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện trong và ngoài nước.

Mục đích của lớp học chứng chỉ kế toán trưởng online

+ Khóa học kế toán trưởng online sẽ cập nhật những điều chỉnh, bổ sung mới nhật của pháp luật trong hệ thống kế toán.

+ Cập nhật những thay đổi mới nhất trong luật kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán.

+ Giúp học viên nắm vững tình hình hoạt động của một doanh nghiệp dưới góc độ tài chính. Bản chất của quy trình kế toán cũng như hệ thống kế toán hiện nay.

+ Khóa học kế toán trưởng online sẽ tổng hợp các kiến thức pháp luật về kinh tế, thuế và các cách lập báo cáo thuế.

+ Giúp học viên nắm rõ các tính chất, mục đích, nội dung và phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán hiện nay như: kiểm toán nội bộ; kiểm toán nhà nước…

+ Hướng dẫn phân tích cơ cấu tài chính và các rủi ro tài chính; đưa ra được cảnh báo tài chính cho doanh nghiệp.

+ Phân tích được cơ cấu chi phí; các rủi ro kinh doanh và dự báo được chi phí của doanh nghiệp.

+ Nắm vững các chiết khấu dòng tiền; ứng dụng trong thẩm định đầu tư dự án và kế hoạch vốn lưu động; ngân sách của doanh nghiệp.

Những ưu điểm của lớp học chứng chỉ kế toán trưởng online

Khóa học online rất thích hợp với những đối tượng học viên bận rộn; không có nhiều thời gian rảnh di chuyển tới trung tâm để học tại trung tâm.

Tiết kiệm chi phí hơn so với học trực tiếp tại trung tâm nhưng chất lượng bài giảng là như nhau.

Đối với khóa học kế toán trưởng online học viên có thể chủ động trong thời gian học cũng như địa điểm.

Học viên và giảng viên có thể kết nối dễ dàng thông qua phần mềm hỗ trợ; giảng viên giải đáp tận tình kể cả sau mỗi buổi học.

Khóa học kế toán trưởng onlineKhóa học giúp học viên có thể thực hành được nhiều hơn; chủ động trong việc học. Bạn hoàn toàn có thể coi lại các video bài giảng khi chưa thực sự hiểu hết.

Khóa học kế toán trưởng online Phương tiện hỗ trợ đơn giản chỉ cần có máy tính với đường truyền internet ổn định bạn có thể học nhanh chóng.

khóa học đào tạo kế toán trưởng trực tuyến

XEM THÊM: CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN NGẮN HẠN

Nội dung của khóa học

Khóa học kế toán trưởng online bao gồm 2 phần là lý thuyết và bài tập thực hành được Kế Toán Vaft biên soạn trên các chứng từ thực tế. Học viên sẽ được cài đặt các phần mềm hỗ trợ miễn phí khi đăng ký tham gia khóa học.

Bài 1: quản trị tài chính doanh nghiệp

Bài 2: thẩm định các dự án đầu tư

Bài 3: tín dụng ngân hàng ( có cả lý thuyết và thực hành )

Bài 4: lý thuyết về pháp luật thuế

Bài 5: luật kế toán hiện hành

Bài 6: tổ chức công tác kế toán ( cả lý thuyết và thực hành )

Bài 7: kế toán tài chính doanh nghiệp

Bài 8: kế toán quản trị

Bài 9: phân tích báo cáo tài chính

Hồ sơ chuẩn bị

CMND (photo công chứng)

2 ảnh 3×4

1 bản sao bằng tốt nghiệp (photo công chứng)

1 giấy xác nhận của công ty.

Phí làm chứng chỉ theo quy định.

VÌ SAO NÊN CHỌN KẾ TOÁN VAFT

Tầm nhìn

Là trung tâm đào tạo Kế toán, Thuế, Tài chính số 1 của cả nước, luôn tiên phong về chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ, tiên phong về mạng lưới đào tạo và dịch vụ.

Và trong tầm nhìn tới năm 2020, VAFT chúng tôi mở rộng thành mạng lưới đào tạo với 100 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc, với hai phương thức : tập trung tại cơ sở (gặp mặt trực tiếp – truyền thống ) hoặc online

Sứ mệnh

Với mong muốn cháy bỏng là làm sao giúp bạn, giúp doanh nghiệp bạn giữ tiền và kinh doanh hiệu quả, tập thể VAFT chúng tôi muốn truyền lại cho các anh chị học viên là kế toán viên, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, các anh chị quản lý từ cấp trung tới tổng giám đốc những kiến thức, kỹ năng về kế toán, tài chính và thuế một cách cực kỳ đơn giản, cực kỳ hiệu quả bằng kinh nghiệm của 14 năm phát triển và thành công trên lĩnh vực kế toán, thuế, tài chính của chúng tôi.

Chất lượng Đào tạo

– Chất lượng bài giảng: Được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giảng viên chất lượng, có kinh nghiệm trên 14 năm làm việc thực tế và hoạt động trong nhiều mô hình doanh nghiệp lớn nhỏ. Các bài giảng được biên soạn rất thực tế, bài bản, dễ hiểu giúp học viên đạt hiệu quả cao sau khoá học

_ Ngoài các bài giảng thực tế, khoá học còn đem lại cho người học nhiều thông tin và kiến thức về những thay đổi, cập nhật mới nhất trong thông tư, nghị định.

– Giảng viên khoá học: Lớp học chứng chỉ kế toán trưởng online tại Kế toán VAFT đa số là do các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết.

Quan điểm đặt cao chất lượng khóa học lên hàng đầu, kết hợp với sự nhiệt tình, phương pháp giảng đâu chắc đấy đã giúp VAFT có được sự phản hồi rất tốt từ các học viên.

– Đào tạo đến khi thành thạo, hỗ trợ trọn đời sau khóa học, mọi vấn đề nghiệp vụ, những khó khăn trong công việc của học viên sẽ được đội ngũ giảng viên tại Trung tâm giải đáp, hỗ trợ trong và sau khóa học.

– Được chia sẻ nhiều mẫu biểu, phần mềm kế toán. Đặc biệt các học viên khi đăng ký tham gia Lớp học chứng chỉ kế toán trưởng online ngay hôm nay sẽ được giảm ngay 10% học phí.

khóa học kế toán xây dựng

Khóa học kế toán xây dựng online

Đăng ký tham gia Lớp học chứng chỉ kế toán trưởng online vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới :

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ VAFT VIETNAM

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Lầu 6 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

(Ngay Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài tiếng nói nhân dân Tp.HCM VOH)

Hotline: 0909.027.266

website: https://vaft.edu.vn/