Kế toán tổng hợp là gì? Học để làm gì? Công việc gồm những gì? - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán tổng hợp là gì? Học để làm gì? Công việc gồm những gì? - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Kế toán tổng hợp là gì? Học để làm gì? Công việc gồm những gì?

Kế toán tổng hợp là người phụ trách chung các mảng liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp và là người hướng dẫn các chuyên viên kế toán của các mảng về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ kế toán.

 I. Kế toán tổng hợp là gì?

- Kế toán tổng hợp là người phụ trách chung các mảng liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp và là người hướng dẫn các chuyên viên kế toán của các mảng về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ kế toán. Công việc cụ thể bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ; giải đáp các thắc mắc; hạch toán; theo dõi và quản lý công nợ, giá thành; kiểm tra và giám sát số liệu kho vận.

II. HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP RA LÀM GÌ?

Tại bất kỳ một doanh nghiệp nào bộ phận kế toán cũng thường phân cấp ra đó là: Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

– Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cuối mỗi tháng, quý, năm.

– Kiểm tra, rà soát sự cân đối trên các chỉ tiêu của bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ.

– Kiểm tra sự cân đối của các báo cáo chi tiết so với báo cáo tổng hợp ví dụ như: Kiểm tra giá trị tồn kho của Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho hàng hóa so với dư Nợ tài khoản 156 trên bảng cân đối số phát sinh; giá trị tồn kho của nguyên vật liệu đã khớp với dư Nợ TK 152 trên bảng cân đối số phát sinh hay chưa để điều chỉnh số liệu đúng, kịp thời trước khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

– Kiểm tra kế toán chi tiết đã hạch toán trích khấu hao tài sản cố định đúng theo thông tư 45/2013 về trích tài sản cố định cũng như sự cân đối giữa chỉ tiêu 214 so với giá trị hao mòn lũy kế trên bảng trích khấu hao tài sản cố định.

– Kiểm tra việc hạch toán chi tiết trên TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn và TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn so với Bảng phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng, quý, năm đã khớp số liệu chưa để có hướng xử lý kịp thời trước khi nộp báo cáo tài chính.

Xem thêm: KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH ONLINE TỪ A TỚI Z

– Kiểm tra báo cáo thuế tháng hoặc quý đã đúng chưa và cần kiểm tra dư Nợ trên chỉ tiêu 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ so với chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế có đúng không? Hoặc dư Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp so với chỉ tiêu 40 trên tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý có khớp nhau hay không?

– Kiểm tra hạch toán tình hình nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

– Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của ban Giám đốc

– Lập báo cáo tài chính thuế hàng năm nộp cho cơ quan thuế.

– Biết phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

– Tham gia trong việc giải trình, quyết toán thuế tại đơn vị

– Biết điều chỉnh các nghiệp vụ kinh tế sau khi cơ quan thuế quyết toán xuất toán chi phí và yêu cầu doanh nghiệp nộp phạt các loại thuế.

– Đề ra phương hướng xử lý các tồn đọng của doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, sổ sách

– Kiểm tra kế toán chi tiết, in đầy đủ sổ sách kế toán tổng hợp chi tiết cũng như các báo cáo khác liên quan tùy thuộc vào mô hình hoạt động của doanh nghiệp đó.

– Lưu trữ hồ sơ theo quy định bản cứng cũng như dữ liệu bản mềm hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

TƯ VẤN KHÓA HỌC KẾ TOÁN ONLINE VUI LÒNG LIÊN HỆ

‎0909027266 - ‎0909024266

III. Công việc của một kế toán tổng hợp cần làm những gì?

Những chia sẻ sau sẽ giúp các bạn có được định hướng đúng đắn để rèn luyện, tích lũy những kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và rèn luyện để có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai.

- Có khả năng điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho.

- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.

- Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó.

- Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.

- Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)

- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.

- Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

- Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..

- Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...

Những phần công việc này nếu làm tại các công ty sử dụng phần mềm kế toán sẽ khiến cho bạn "nhàn" hơn rất nhiều.

Kế toán tổng hợp là một vị trí với khối lượng công việc rất lớn. Ngoài những yêu cầu cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì việc lựa chọn phần mềm kế toán để hỗ trợ cho công việc cũng là điều quan trọng. Một phần mềm kế toán tốt không chỉ hỗ trợ tác nghiệp hiệu quả cho kế toán viên mà giúp ban lãnh đạo, nhà quản trị có thể theo dõi, cập nhật dữ liệu báo cáo nhanh chóng làm cơ sở tốt để hoạch định được những chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Để tìm hiểu hơn về các khóa học kế toán online, kế toán thuế, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp,… Vui lòng liên hệ thông tin dưới đây để được tư vấn hỗ trợ.

Trung Tâm Đào Tạo Dịch Vụ Kế Toán VAFT

TP.HCM: Lầu 7 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

Ngay Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu, đối diện với Đài tiếng nói nhân dân

Tp.HCM VOH)

ĐT: 0909027266 – 0909024266

Hà Nội 1: Lầu 5, Số 14, Ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.3537880

ĐT: 0983 131 808/ 0906581808