Cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT khấu trừ. Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo quý và tháng; Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trên HTKK, cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai. - Đào Tạo Kế Toán

Cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT khấu trừ. Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo quý và tháng; Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trên HTKK, cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai. - Đào Tạo Kế Toán