Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo hình thức kê khai trực tuyến và kê khai trực tiếp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC - Đào Tạo Kế Toán

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo hình thức kê khai trực tuyến và kê khai trực tiếp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo hình thức kê khai trực tuyến và kê khai trực tiếp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. 

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo hình thức kê khai trực tuyến và kê khai trực tiếp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

 

I. Căn cứ pháp lý

Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định:

- Những DN mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng và thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày thành lập.

    - Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra và thông báo cho DN chuyển sang theo quý. Nếu chưa có thông báo của cơ quan thuế, DN vẫn tiếp tục lập BC theo tháng.


   - Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
 

Chú ý: Có 1 số Chi cục thuế sẽ yêu cầu các bạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa hàng tháng nhưng vẫn phải nộp hàng quý nữa, các bạn nên hỏi rõ nha!
 
- Nhưng hiện tại trên phần mềm HTKK chưa có trức năng lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Nên các bạn phải làm trực tuyến hoặc trực tiếp. 

II. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng theo hình thức trực tiếp

- Các bạn phải làm Mẫu số BC26/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày  31/3/2014 của Bộ Tài chính.
- Các bạn có thể tải về tại đây: 

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 Tiếp đó các chỉ tiêu các bạn nhập theo mẫu tại đây: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
 

III. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng theo hình thức trực tuyến

Bước 1:
- Bạn truy cập vào website của Tổng cục thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ (Các bạn nên thực hiện trên trình duyệt Internet Explorer 9 hoặc thấp hơn để hạn chế 1 số lỗi)
 
- Tiếp đó các bạn đăng nhập vào tài khoản. Nếu chưa các bạn phải đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng (Phải có Token)
 

Bước 2:
- Click vào mục “Tài khoản” để đăng ký tờ khai như hình bên dưới:

cách lập báo cáo tình sử dụng hóa đơn tháng
 
- Click vào mục
 "Đăng ký thêm tờ khai"


 
- Tiếp đó bạn kéo xuống cuối cùng, tích chọn ô: 
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng , rồi tích “Tiếp tục”:


 
- Tiếp đó các bạn ấn : 
"Chấp nhận"

Bước 3:

- Tiến hành kê khai trực tuyến, bạn click vào ô “Kê khai trực tuyến” rồi chọn mục Tờ khai “BC26.AC – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – theo tháng” rồi tích “Tiếp tục” như hình dưới:

Bước 4:

Nhập tờ khai thuế:

- Nếu Không phát sinh các bạn tích chọn ô 
“Không phát sinh nghĩa vụ thuế”
 
- Nếu có phát sinh các bạn nhập vào các chỉ tiêu cũng giống như cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý nha! Chi tiết các bạn click vào link ở phần 1 bên trên: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý


 
- Nhập sau thì tích: 
"Hoàn thành kê khai"


 
- Tiếp đó các bạn tích 
"Nộp"
 

 Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.