Kế toán xây dựng & xây lắp - Đào Tạo Kế Toán

Kế toán xây dựng & xây lắp - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3

Kế toán xây dựng & xây lắp

Công việc của người làm kế toán xây dựng ( xây lắp) được thực hiện như sau :

Khi doanh nghiệp xây lắp ( xây dựng) trúng thầu công trình tham gia thầu, đã có giá trị và khối lượng tham gia thầu công trình, kế toán xây dựng (xây lắp) sẽ dựa vào dự toán đã trúng thầu tiến hành bóc tách chi phí để hạch toán. Trong việc bóc tách chi phí để hạch toán đúng, kế toán cần lưu ý những việc sau:   

  Mỗi một công trình, hạng mục đi kèm sẽ có một dự toán riêng, kế toán xây dựng sẽ tách chi phí cho từng công trình như thế nào cho phù hợp với chuẩn mực kế toán và luật quản lý thuế  

 Công việc tập hợp tất cả các loại chi phí cấu thành nên giá thầu công trình bằng hoặc gần bằng giá trên bản dự toán do bộ phận kỹ thuật cung cấp sẽ phải thực hiện theo trình tự nào ? 

 Kế toán xây dựng ( xây lắp)  xác định giá vốn đưa vào hạch toán cho công trình theo từng khoản mục chi phí nào ? 

 Chi phí xây dựng của công trình được chia theo khoản mục là nguyên vật liệu chính, nhân công, máy thi công, chi phí quản lý chung. Vậy công việc của kế toán xây dựng sẽ phải thực hiện như thế nào đối với các mục nêu trên. 

  Kế toán xây dựng phải căn cứ vào định mức tiêu hao chi phí nguyên vật liệu trong dự toán, để bóc tách ra khối lượng các loại vật tư thiết bị tiêu hao và xuất cho công trình ?  

 Kế toán xây dựng cần căn cứ vào khối lượng công việc, ngày công, bậc thợ để xác định số lao động, tiền lương theo công trình và thời gian thực hiện của từng công trình, từ đó xác định chi phí nhân công 

 Kế toán xây dựng cần căn cứ vào loại máy, ca máy để tính tiêu hao nhiên liệu, lương công nhân và khấu hao máy móc, từ đó xác định chi phí máy thi công 

 Đối với Chi phí quản lý chung, Kế toán xây dựng có thể tập hợp và phân bổ cho từng công trình theo phương pháp nào, căn cứ vào tiêu chí nào ? theo tỷ lệ nguyên vật liệu chính ? theo nhân công ? ...  

Đặc điểm của kế toán xây dựng là khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng nên giá xây dựng mỗi nơi sẽ mỗi khác. Như vậy kế toán xây dựng phải áp dụng giá nào cho mỗi công trình ? và căn cứ vào đâu để xác định tiêu hao vật tư, ngày công ? 

 Công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán, khi đó Kế toán xây dựng ( xây lắp) nên khi tập hợp chi phí, theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cũng như vật tư xuất cho từng công trình như thế nào ?  

 Trong quá trình xuất vật tư phải phù hợp tuân thủ nguyên tắc nào ? Khi nào công trình hoàn thành ? Các thủ tục giấy tờ, biên bản liên quan tới từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình ?Khi nào kế toán xây dựng ( xây lắp) công trình được ghi nhận doanh thu ? 

Nhằm hỗ trợ các Anh/Chị học viên tiếp cận với kế toán xây dựng ( xây lắp ) công trình một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian nhất, tránh việc thử rồi sai, rồi thử,.. Trung tâm đào tạo & dịch  vụ kế toán VAFT xin giới thiệu khóa học Kế toán xây dựng thực hành thực tế với nội dung cụ thể như sau:

Đăng ký khóa học kế toán xây dựng xây lắp

 I> Nội dung khóa học kế toán xây lắp, xây dựng:
1. Học lý thuyết nâng cao về các hoạt động liên quan đến kế toán xây lắp, xây dựng
👉 Học lý thuyết nâng cao về thực tiễn kế toán doanh nghiệp xây lắp, xây dựng (kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, khấu hao TSCĐ, tính định mức chi phí sản xuất, bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng tính giá thành chi tiết cho từng công trình xây lắp, xây dựng hoàn thành, xác định kết quả kinh doanh,... trong một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng). 

👉 Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản, sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp, xây dựng.

👉 Làm kế toán xây lắp chi tiết đến tổng hợp (hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo tổng hợp, cách lập báo cáo tài chính và quyết toán Thuế GTGT & thuế TNDN cuối năm, ... tại doanh nghiệp xây dựng, xây lắp một cách hiệu quả nhất. 

2. Học thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp, xây dựng: 

a> Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh cho công ty xây dựng: (cơ bản)
b> Giai đoạn tiền hoạt động của doanh nghiệp xây lắp: (cơ bản)
c> Giai đoạn hoạt động của công ty xây lắp, xây dựng công trình:
 
   

c1) Học về hoá đơn, chứng từ trên bộ chứng từ kế toán xây dựng thực tế:   

 👉 Cách viết, lập hoá đơn chứng từ; 

👉 Cách Sử dụng hoá đơn chứng từ; 

👉 Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn... 

c2) Học thực hành cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sách kế toán: Có 4 Hình thức ghi sổ kế toán xây dựng, xây lắp. (Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ). Học ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung gồm: 

👉 Học mở sổ tổng hợp: Sổ kế toán Nhật Ký Chung, Sổ Cái 

👉 Học thực hành lên sổ kế toán chi tiết bao gồm: 

👉 Sổ quỹ tiền mặt: chỉ theo dõi sự biến động của tiền mặt là VNĐ 

👉 Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ 

👉 Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ 

👉 Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế GTGT: Còn phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào? Nộp thừa hay còn được khấu trừ khi thuế đầu ra nhò hơn đầu vào? ... 

👉 Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC, sản phẩm vật liệu hàng hóa. 

👉 Sổ TSCĐ: theo dõi biến động tài sản hiện có của Doanh nghiệp xây dựng 

👉 Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331. 

👉 Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của công nhân viên theo từng bộ phận. 

👉 Sổ nhật ký bán hàng 

👉 Sổ nhật ký mua hàng 

👉 Sổ chi tiết tiền vay …………… 

c3) Công việc cần làm của kế toán xây dựng, xây lắp công trình: 

👉 Thực hành làm kế toán xây dựng cuối tháng: 

* Lương và trả lương cho các bộ phận 

* Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn 

* Tính Trích khấu hao TSCĐ 

* Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế) 

* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị (theo yêu cầu) 

👉 Thực hành làm kế toán xây dựng cuối quý: 

* Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý (thực hành trên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, HTKK mới nhất) 

* Lập tờ khai thuế TNCN quý ... 

👉 Công việc kế toán xây dựng cần làm cuối năm: LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ bao gồm: 

* Lập Bảng Cân Đối Kế Toán 

* Lên Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 

* Lên Bảng Cân Đối Số Phát Sinh 

* Quyết toán Thuế TNDN 

* Quyết toán Thuế TNCN 

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách 

* Thuyết Minh Báo cáo tài chính 

* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp, gián tiếp) ... 

II> Phương pháp đào tạo kế toán xây dựng, xây lắp thực hành thực tế:
👉 Đào tạo kế toán thực tế giúp học viên nắm bắt qui trình công việc mà các nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế đang làm tại doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 

👉 Khóa kế toán xây dựng: Hướng dẫn học viên thực hành trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giống một kế toán viên đang làm việc thực sự. 

👉 Giáo trình lớp thực hành kế toán xây dựng được thiết lập ngay trên bộ chứng từ thực tế của Doanh nghiệp xây dựng, xây lắp. 

👉 Thực hành kế toán trên các phần mềm của các công ty phần mềm lớn. 

👉 Mỗi lớp học kế toán xây dựng tối đa 10 học viên được đào tạo, hướng dẫn bởi giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm. 

👉 Phòng học kế toán xây dựng thực hành tiện nghi, thoáng mát. 


III> Học khóa kế toán xây dựng, xây lắp tại trung tâm VAFT bạn sẽ thu được gì?
👌 Khóa học kế toán xây dựng giúp học viên nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp, xây dựng (Hợp đồng xây lắp, xây dựng các bên A-B, đấu thầu, bảo lãnh quyết toán công trình... trong hoạt động xây lắp và kế toán về hoạt động xây lắp, xây dựng và kế toán về mọi hoạt động tại một doanh nghiệp xây dựng, xây lắp tự thi công và giao thầu phụ...) 

👌 Quá trình làm kế toán xây dựng trên chứng từ sống giúp người học hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp, xây dựng công trình một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN thuế TNDN, ... trong doanh nghiệp xây dựng, xây lắp một cách thuần thục) 

👌 Hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xây lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng có hiệu quả nhất. 

👌 Học viên kế toán xây lắp biết cách ứng dụng các tình huống pháp luật về lĩnh vực xây lắp, xây dựng, tư vấn thuế, kế toán và các luật có liên quan trong mọi hoạt động của một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng. 

IV> Lớp học kế toán thuế xây dựng dành cho đối tượng nào?
👉 Lớp kế toán thuế xây lắp, xây dựng dành cho sinh viên thuộc các ngành Kinh tế, tài chính, các cán bộ làm ở vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thuế và các cá nhân đã biết nguyên lý kế toán, nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế về kế toán xây dựng, khai báo và quyết toán thuế 

👉 Hoặc dành cho các bạn đã tham gia khóa học kế toán nhập môn tại trung tâm đào tạo kế toán thực hành VAFT – muốn đi sâu hơn trong nghề kế toán nói chung và kế toán tổng hợp xây dựng nói riêng.
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ VAFT VIETNAM 

TP.HCM: 

Cơ sở 1: Lầu 7 số 30 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

ĐT: ‎0909027266 / 0931444876

Cơ sở 2: Số 78/1 Tôn Thất Thuyết, P16,Q4, HCM

ĐT: ‎ 0931444876 / 0909027266

Hà Nội:

Cơ sở 1: Tầng 4, số 98 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (gần Ngã Tư Sở)

ĐT: 0983131808

Cơ sở 2: P. 2206, Tầng 22, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học, Q.Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0906581808 

 Xem thêm : Kế toán VAFT mở các lớp kế toán thực hành thực tế chuyên sâu, giảng viên là những người tham gia công tác kế toán lâu năm, rất yêu nghề