Công ty CP Khu Công Nghiệp và Đô Thị Đức Hòa III-RESCO Vị Trí Tuyển Dụng: Kế Toán Tổng Hợp Tại Quận 7 - Đào Tạo Kế Toán

Công ty CP Khu Công Nghiệp và Đô Thị Đức Hòa III-RESCO Vị Trí Tuyển Dụng: Kế Toán Tổng Hợp Tại Quận 7 - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Công ty CP Khu Công Nghiệp và Đô Thị Đức Hòa III-RESCO Vị Trí Tuyển Dụng: Kế Toán Tổng Hợp Tại Quận 7

 Công ty CP Khu Công Nghiệp và Đô Thị Đức Hòa III-RESCO
Vị Trí Tuyển Dụng: Kế Toán Tổng Hợp Tại Quận 7


Nơi làm việc: 184B Lâm Văn Bền, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

Công ty CP Khu Công Nghiệp và Đô Thị Đức Hòa III - Resco . Cần tuyển 01 vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng làm việc tại VP Quận 7

Mô tả công việc:
• Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
• Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh;
• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
• Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và các báo cáo thuế, lập quyết toán cho công ty;
• Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty;
• In sổ chi tiết và tổng hợp công ty theo qui định;
• Lập báo cáo tài chính theo từng qúy, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;
• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán;
• Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở;
• Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo;
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
• Cung cấp số liệu cho Tổng Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của các cơ quan liên quan;
• Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến;
• Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Quyền lợi :

 • Lương :10.000.000 - 18.000.000 đ/tháng.
 • Thưởng lương tháng 13 và BHXH.

Yêu cầu :

 • Tốt nghiệp ngành Kế toán.
 • Kinh nghiệm: 3-5 năm.
 • Số lượng tuyển dụng: 1 người.
 • Giới tính: Nữ.
 • Học vấn tối thiểu: Đại học
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
 • Tuổi tối thiểu: 35.Tuổi tối đa: 45.

Liên hệ :

 • Công ty CP Khu Công Nghiệp và Đô Thị Đức Hòa III-RESCO.
 • Địa chỉ : 184B Lâm Văn Bền, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại : 0908738310.

 Còn rất nhiều công việc kế toán nữa nha...Enter nha !

Kế toán VAFT chúc các bạn thành thạo kế toán nha !

 Kế toán VAFT chúc các bạn kiếm được việc  kế toán ngay nha !

Bạn muốn học làm kế toán tổng hợp - Thuế thực tế (Lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế) có thể tham gia: Lớp  học thực hành kế toán thực tế.