Tư vấn pháp luật thường xuyên - Đào Tạo Kế Toán

Tư vấn pháp luật thường xuyên - Đào Tạo Kế Toán
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Tư vấn pháp luật thường xuyên

 

Đứng trước xu thế hội nhập toàn cầu, doanh nghiệp ngoài việc luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh trong kinh doanh từ các công ty trong và ngoài nước, còn phải đối mặt với những rủi ro pháp lý trong kinh doanh – những sự kiện khách quan xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, bị gây nên bởi yếu tố chủ quan của doanh nghiệp và yếu tố khách quan từ bên ngoài xảy ra trong quá trình hoạt động. Để vượt qua những rào cản về mặt pháp lý, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp phải liên tục cập nhật văn bản pháp luật mới nhất và dự báo những thay đổi về mặt chính sách, về mặt pháp lý một cách nhanh nhất và kịp thời nhất. Do đó nhu cầu tìm kiếm các luật sư có kinh nghiệm, am hiểu luật pháp, tinh thông ngoại ngữ để trợ giúp các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh hàng ngày là một nhu cầu cấp thiết. Chúng tôi, CÔNG TY LUẬT TIA SÁNG luôn mong muốn đồng hành cùng Quý doanh nghiệp vượt qua rào cản pháp lý đó để cùng gặt hái những thành công trên con đường kinh doanh của mình. Giải pháp hữu hiệu nhất mà chúng tôi đề xuất đến Quý Doanh nghiệp đó là DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN – một giải pháp tiết kiệm, nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả cao nhất.

Cập nhật các quy định pháp luật có liên quan và thông báo cho Doanh nghiệp các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật khác, liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, LUẬT TIA SÁNG sẽ gửi đến Doanh nghiệp 01 bản báo cáo tổng hợp về các quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp được ban hành trong tháng đó, đính kèm văn bản pháp luật được trích dẫn (ngay khi văn bản này được đăng tải trên Công báo hoặc trên website Văn bản pháp luật Việt Nam). Báo cáo được gửi đến Doanh nghiệp bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.

Dự thảo các Biên bản/Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các thông báo, thư chấp thuận, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền.

Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch giữa Doanh nghiệp với với các đối tác và khách hàng của Doanh nghiệp.

Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của Doanh nghiệp.

Bảo vệ Doanh nghiệp trong các tranh chấp tại Tòa án và Trung tâm trọng tài thương mại.

Các hoạt động tư vấn khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp...

Hãy đến với chúng tôi, LUẬT TIA SÁNG, để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất.