Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản chi thẻ tạm trú, visa, giấy phép lao động

 Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25/08/2017 về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN

Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

 

Toàn văn 3867/TCT-TNCN các bạn tải tại đây:drive.google.com/file/d/0BydvfpzhvtTHdFN5V0d4Wkd4Rzg/view

 

 

Bình luận