Thuế GTGT đối với hàng hóa khuyến mại, cho, tặng

 Có nhiều bạn đọc thắc mắc về thuế đối với hàng hóa khuyến mại,cho, biếu tặng. Các khoản này cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp những vướng mắc của các bạn với những câu hỏi dưới đây:

 

– Chi phí mua quà tặng cho khách hàng có được khấu trừ VAT đầu vào không?
– Khi xuất quà tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn không?
– Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN hay không?+Căn cứ : 
– Điều 7Khoản 5 & Điều 14Khoản 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
– Điều 3 Khoản 7.a Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
– Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015


*Về thuế GTGT: 
– Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0);
– Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.
– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.


*Về Hóa đơn: Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).


*Về thuế TNDN: 
– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chú ý: Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

*Như vậy:
+Hướng xử lý Chi tiết tại
: Công văn 1762/CT-TTHT ngày 01 tháng 03 năm 2016 thuế giá trị gia tăng hàng hóa để khuyến mại cho tặng khách hàng Hồ Chí Minh 2016
– Trường hợp Công ty có mua một số hàng hóa: Áo mưa, ba lô, dù đi mưa, USB... có in logo của Công ty tặng cho khách hàng không kèm theo điều kiện phải mua hàng hóa, dịch vụ thì khi tặng cho khách hàng các vật phẩm này Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính kê khai, nộp thuế GTGT, nhưng không phải xác định doanh thu tính thuế TNDN, chi phí mua hàng hóa tặng khách hàng Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (nếu đáp ứng điều kiện tính vào chi phí được trừ theo quy định).


+Hướng xử lý Chi tiết tại:
Công văn 1633/ CT-TTHT ngày 10/7/2017 V/v: Xử lý khi doanh nghiệp tặng hàng hóa cho khách hàng mà không xuất hóa đơn
– Trường hợp doanh nghiệp không xuất hóa đơn đầu ra khi hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại: sẽ bị xử lý vi phạm về hành vi không xuất hóa đơn khi cho tặng hàng hóa, bị truy thu thuế GTGT và tính tiền chậm nộp theo quy định.

Bình luận