Tổng hợp File Word về quy trình và công việc Kế toán

 VAFT xin gửi đến các bạn tổng hợp các File Word về quy trình và công việc Kế toán mà các bạn cần phải nắm:

Các bạn có thể tải file word tại đây: quy trình kế toán

Bao gồm:

- Quy trình mua bán nợ phải thu

- Quy trình mua bán nợ phải trả

- Quy trình hàng tồn kho

- Quy trình tiền mặt

- Quy trình tài sản cố định

- Quy trình giá thành

-Quy trình lương

- Quy trình khóa sổ điều chỉnh lập BCTC

- Quy trình thuế

- Quy trình chi tiêu nội bộ

- Quy trình về chứng từ thanh toán

- Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi

- Quy trình quyết toán thuế VAT

- Quy trình tạm ứng

- Quy trình thu chi tiền mặt

-Quy trình tính và thanh toán lương

- Quy trình kiểm toán nội bộ

- Hướng dẫn công việc hạch toán

- Luân chuyển chứng từ

- Công tác kế toán

Bình luận