Thuế nhà thầu có được tính vào chi phí hợp lý không ?

 Năm 2018, công ty chúng tôi có ký một hợp đồng dịch vụ với đối tác là một doanh nghiệp nước ngoài. Theo đó, bên phía nước ngoài sẽ nhận được một khoản tiền không bao gồm các khoản thuế của Việt Nam. Chúng tôi đã nộp thay thuế TNDN và thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài này khi thanh toán chi phí dịch vụ.

Tuy nhiên, tôi không rõ số tiền chúng tôi đã bỏ ra để nộp thuế có được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN hay không? (công ty tôi tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) ?

 vaft-Thuế nhà thầuTrả lời:
Trường hợp này được giải đáp cụ thể này như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng

Thông tư 103/2014/TT-BTC về nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam


Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, thuế nhà thầu được áp dụng với tổ chức nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam bao gồm hai sắc thuế: Thuế TNDN và thuế GTGT. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC:

"Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này."

Theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

"Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam..."

Do đó, số thuế GTGT mà doanh nghiệp đã nộp thay cho tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ cho bên công ty sẽ được khấu trừ thuế GTGT mà không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN của đơn vị bạn theo quy định tại điểm 2.37, khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân."

Căn cứ theo quy định trên, số thuế TNDN mà doanh nghiệp bạn đã nộp thay cho nhà thầu nước ngoài có thể được trừ xác định thuế TNDN của đơn vị bạn. Tuy nhiên, để được tính là chi phí được trừ, doanh nghiệp cần phải đảm bảo các hồ sơ sau:

- Có hợp đồng dịch vụ với tổ chức nước ngoài, hợp đồng quy định nghĩa vụ nộp thay thuế của doanh nghiệp bạn

- Biên bản thanh lý hợp đồng

- Có chứng từ nộp thay tiền thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài...

 

Theo danketoan.

Bình luận