Phương pháp tính thuế GTGT

 Ngày 9/6/2017, Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 5798/VPCP-ĐMDN ngày 5/6/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Thiết kế đồ họa và in ấn Song Phước về việc chậm mẫu 06/GTGT dẫn tới việc phải thay đi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Thiết kế đồ họa và In ấn Song Phước thành lập năm 2013, năm 2015 Công ty đã nộp thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và được chấp thuận để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho 02 năm 2015, 2016. Theo trình bày của Công ty, hết năm 2016, Công ty xác định doanh thu năm 2016 bao gồm cả quý 4/2016 ln hơn 1 tỷ đng thì đề nghị Cục Thuế xem xét tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) do Công ty nộp ngày 20/1/2017 và hướng dẫn Công ty tiếp tục áp dụng phương pháp khu trừ thuế từ năm 2017.

Toàn văn của công văn, các bạn tải ở link đính kèm dưới đây:

drive.google.com/file/d/0BydvfpzhvtTHaDcxR3RoLXpmdjg/view

 

 

Bình luận