Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 xong, các bạn Kế toán phải làm ngay các việc này

 

Sau khi nghỉ Lễ kỷ niệm thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) xong thì các bạn Kế toán buộc phải làm ngay các việc này trong ngày 02/5/2018 (nếu chưa thực hiện trước khi nghỉ Lễ). 

Đối với doanh nghiệp khai thuế theo QUÝ

 

1. Nộp tờ khai Thuế giá trị gia tăng Quý I/2018

2. Nộp tờ khai Thuế thu nhập cá nhân Quý I/2018 (nếu có)

3. Tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

4. Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018


Đối với doanh nghiệp khai thuế theo THÁNG

1. Tạm nộp tiền Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

Lưu ý: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hạn cuối để nộp những giấy tờ trên là ngày 30/4. Tuy nhiên, ngày 30/4 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng, ngày 01/5 là ngày nghỉ Quốc tế Lao động nên hạn cuối để nộp các loại giấy tờ trên sẽ là ngày 02/5/2018.

Bình luận