NLĐ không có quyền báo trước 30 ngày rồi nghỉ việc với HĐLĐ xác định thời hạn

Tôi ký hợp đồng lao động với thời hạn 12 tháng, tôi làm được 02 tháng nhưng cảm giác chán công việc, tôi xin nghỉ mà sếp không cho. Vậy tôi có được quyền báo trước với sếp 30 ngày, rồi sau đó tôi nghỉ hay không? (Đây là thắc mắc của anh Dương Thanh).


Về nguyên tắc, trong trường hợp người lao động ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn với người sử dụng lao động thì buộc phải thực hiện công việc cho đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận được với người sử dụng lao động về việc chấm dứt sớm hợp đồng lao động hoặc có lý do chính đáng theo Khoản 1 và đảm bảo thời gian thông báo trước theo Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012.


Như vậy, trường hợp người lao động ký hợp động lao động với thời hạn 12 tháng, làm được 02 tháng nhưng cảm giác chán công việc, xin nghỉ mà sếp không cho mà vẫn cố tình nghỉ (dù báo trước 30 ngày) thì đây được xem làm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Căn cứ vào Điều 43 Bộ luật lao động 2012, nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

- Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

- Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động 2012.
 
Theo Thư viện pháp luật.
 

Bình luận