Hướng dẫn file word bổ dung chế độ kế toán doanh nghiệp

 

VAFT xin gửi đến các bạn file word hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2017

 Đối với doanh nghiệp áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC

  1. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015)
  2. Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 128 Thông tư 200 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2015).
  3. Thông tư 177/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016).
  4.  

  1. Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 200 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/03/2016).
Đối với doanh nghiệp áp dụng thông tư 133/2016/ TT-BTC

  1. Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)

Toàn văn được đính kèm ở đây. Các bạn kế toán tham khảo nha:

drive.google.com/file/d/0BydvfpzhvtTHOXh6eTFmaTBGcG4taFppcmktQXVGb0xHeTlV/view

 

 

Bình luận