Hợp lý chi phí quảng cáo trên mạng xã hội và google

Các doanh nghiệp thường tốn kém một khoản không nhỏ cho các chi phí quảng cáo trên mạng xã hội và google.                                                                                                                                                                            Vậy làm sao để hợp lý những khoản chi phí ấy? Khi các doanh nghiệp có sử dụng quảng cáo của các trang mạng trong và ngoài nước với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng không có hóa đơn VAT mà chỉ có ghi nhận lại từ sổ phụ ngân hàng. 


 ​


Căn cứ theo thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế TNDN, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Lưu ý: Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. 

Theo đó có thể thấy các khoản chi cho quảng cáo trên các trang mạng trong và ngoài nước đều được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN nếu như liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Đối với các nhà mạng/nhà quảng cáo đăng ký trong nước thì cần có cách chứng từ là: 

+ Hợp đồng/chào hàng-chấp nhận hoặc đặt hàng qua email hay phương thức phù hợp với Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử, Luật công nghệ thông tin; 

+ Hoá đơn GTGT

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu tổng trị giá hoá đơn từ 20 triệu đồng/lần trở lên).

Hạch toán kế toán:

- Khi phát sinh chi phí quảng cáo: 

Nợ TK 641, 642

Nợ Tk 1331

Có TK 331,111,112

Đối với các nhà mạng/nhà quảng cáo quốc tế (không đăng ký thuế tại Việt Nam):

Thường không có Hợp đồng dạng văn bản giấy và Hoá đơn loại giống như của Việt Nam mà thường có các điều khoản giao kết ngay trên trang quảng cáo. Theo đó nếu khách hàng có nhu cầu quảng cáo chấp nhận các quy định về thời gian, phương thức, mức tiền chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng,… thì dịch vụ đó được được thực hiện. Do đó, bộ chứng từ cần thiết để DN được tính vào chi phí được trừ có thể bao gồm:

+ Quy chế của đơn vị về việc mua các dịch vụ qua mạng, trong đó có quảng cáo phù hợp với các Luật của Việt Nam (như nêu trên);

+ Đề xuất bằng văn bản của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian quảng cáo,…) được Lãnh đạo DN phê duyệt.

+ Báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu quảng cáo của DN đã được thực hiện theo như đề xuất trên;

+ Chứng từ thanh toán: Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,… của DN chứng minh việc DN thanh toán tiền trả cho trang quảng cáo;

Hạch toán kế toán:

- Khi phát sinh chi phí quảng cáo với bên nhà mạng/ trang quảng cáo nước ngoài:

Nợ TK 641,642

Nợ TK 1331

Có TK 331

- Hạch toán thuế nhà thầu phải nộp thay :

Nợ Tk 331

Có TK 3338

- Khi Nộp thuế nhà thầu : 

Nợ TK 3338

Có TK 111,112

- Khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp: Nợ TK 331/ Có TK 112.

Tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 78/2014 và số 103/2014.

Bình luận