Chứng từ chi phí tiếp khách thế nào để thuế chấp nhận là chi phí được trừ?

 Câu hỏi: Kể từ khi bỏ khoản mục chi phí tiếp khách bị khống chế theo tỷ lệ thì chi phí tiếp khách cần chứng từ gì để thuế chấp nhận là chi phí được trừ?? Chỉ cần hóa đơn tài chính là thức ăn thức uống thì đã đủ thuyết phục thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?


Trả lời

Theo như CV2540/TCT-CS ngày 25/06/2015 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Long An về chính sách thuế TNDN như sau:Như vậy, kể từ khi bỏ khoản mục chi phí tiếp khách bị không chế, thì vấn đề xét 1 khoản chi phí tiếp khách (ví dụ như mua rượu, bia…nhưng không có căn cứ chứng minh dùng rượu bia này để phục vụ cho tiếp khách hay hội nghị khách hàng….) thì rất khó thuyết phục thuế chấp nhận đây là 1 khoản chi phí để thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN cho dù có HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH (vì thuế nói đây là mua phục vụ cho nhu cầu cá nhân).

Như vậy hóa đơn tiếp khách ghi "Thức ăn - thức uống" vẫn được trừ khi tính thuế. Vấn đề là phải được quy định trong quy chế tài chính công ty cụ thể về chi phí tiếp khách cho từng người với mức quy định cụ thể.


 

Bình luận