CẮT GIẢM HỒ SƠ. THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghi quyết 136/NQ-CP
Theo Nghị quyết sẽ đơn giản hóa những thủ tục hành chính sau:

Đăng ký thành lập công ty: Công ty TNHH MTV, TNHH 2 thành viên trở lên, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Đăng ký thành lập công ty từ việc tách doanh nghiệp:  Công ty TNHH MTV,  TNHH 2 thành viên trở lên, cổ phần

 Đăng ký thay đổi:
+ T
hành viên hợp danhcông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 + N
gười đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
+  C
hủ sở hữu công ty trách nhiệm hữhạmột thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyn nhượng toàn bộ vn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức;
+  C
hủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;
+  C
hủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế;
+  C
hủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích.

.............

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp từ việc chia doanh nghiệp 
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 
Hợp nhất doanh nghiệpSáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh).

Chuyển đổi công ty

Cụ thể sẽ bãi bỏ bãi bỏ yêu cầu về thành phần hồ sơ :

Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác,…

Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thay thế quy định “địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” bằng “số định danh cá nhân và thông tin “Căn cước công dân” trong các mẫu văn bản đề nghị, mẫu đơn, tờ khai,...

……………
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/12/2017.

 

Bình luận