Bên bán xuất hóa đơn sai thời điểm bên mua có được khấu trừ VAT?

Bình luận